Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: „Apgaismojuma aparatūras iegāde un uzstādīšana Dobeles Valsts ģimnāzijā"
(Nr.11-06-LL30-L413201-000006)

Darbības programma: Lauku attīstības programmas  pasākums "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Mērķis: nodrošināt kvalitatīvu apgaismojumu Dobeles Valsts ģimnāzijas aktu zālē, uzlabojot mēģinājumu un koncertdarbības apstākļus pašdarbības kolektīviem.

Galvenā aktivitāte: aktu zāles apgaismojuma vienkāršota  renovācija 

Kopējās izmaksas: LVL 9996,77

Publiskais  finansējums: LVL 7374,66

Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 2622,11

Projekta īstenošanas laiks: 2012.gada 1.janvāris - 2012.gada 31.augusts

Projekta vadītājs: Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže

Kontaktinformācija: tālr.: +37163781984, e-pasts: inese.didze@dobele.lv

 

Aktuālā informācija:

31.08.2012.

Modernizēta Dobeles Valsts ģimnāzijas aktu zāle.

ES lauku attīstības programmas pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros īstenojot projektu „Apgaismojuma aparatūras iegāde un uzstādīšana Dobeles Valsts ģimnāzijā (Nr.11-06-LL30-L413201-000006)" Dobeles Valsts ģimnāzija ieguvusi jaunas iespējas skolēnu izaugsmes veidošanai un vietējās kopienas aktivitāšu kvalitatīvai īstenošanai.

Projekta mērķis bija nodrošināt kvalitatīvu apgaismojumu Dobeles Valsts ģimnāzijas aktu zālē, uzlabojot mēģinājumu un koncertdarbības apstākļus pašdarbības kolektīviem. Veicot aktu zāles apgaismojuma vienkāršotu  renovāciju 9996,77 LVL apmērā, t.sk. pašvaldībai līdzfinansējot 2622,11 Ls šobrīd zāles grīdu un spoguļus ir iemēģinājuši ģimnāzijas dejotāji gatavojoties skolas 90 gadu jubilejai. renovācijas darbus Dobeles Valsts ģimnāzijas zālē veica SIA "JEF".

Pašvaldībai papildus veicot arī zāles ventilācijas sistēmas izbūvi, sienu un griestu kosmētisko remontu, grīdas atjaunošanu, ģimnāzijas skolēni, vecāki un sadarbības partneri varēs izmantot mūsdienīgas iespējas interešu izglītības pasākumu organizēšanai, ģimnāzijas tradicionālajiem pasākumiem, viesu uzņemšanai, konferencēm un citām aktivitātēm.

Paldies galvenajam atbalstītājam - Dobeles novada pašvaldībai un darbu veicējiem!

Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže

att
att

 

 

 

 

 

 

att

04.01.2012

2011.gada 12.septembrī Lauka atbalsta dienesta Zemgales Reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma atbalstīšanu. Saskaņā ar veikto Publisko iepirkumu, renovācijas darbus Dobeles valsts Ģimnāzijas zālē veiks SIA "JEF". Būvdarbi sāksies 2012. gada vasarā, plānots, ka jaunajā 2012./2013. mācību gadā tiks nodrošināts jauns aktu zāles apgaismojums.