Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: „Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Dobeles Amatu mājā" (Nr.12-06-LL30-L413101-000012)

Darbības programma: ELFLA pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Mērķis: Nodrošināt rokdarbu procesa - aušanas, adīšanas, tamborēšanas, šūšanas un tapošanas - kvalitātes, kā arī rokdarbu produktu - audumu, adījumu, tamborējumu, apģērbu un to aksesuāru - uzglabāšanas, uzturēšanas un lietošanas kvalitātes uzlabošanu Dobeles Amatu mājā, iegādājoties tvaika un tīrīšanas iekārtu.

Projekta ietvaros ir iegādāta tvaika un tīrīšanas iekārta, kā rezultātā:

  • ir nodrošināts pilns aušanas, adīšanas, tamborēšanas, šūšanas un tapošanas process - jaunradītos rokdarbus pēc to izgatavošanas ir nepieciešams apstrādāt (gludināt, stīvināt, presēt, u.c.);
  • ir nodrošināta izstādēs apskatāmo, kā arī ikdienas vajadzībām lietojamo rokdarbu gludināšana, stīvināšana, presēšana, atsvaidzināšana, tīrīšana;
  • ir izmantota Dobeles novada kolektīvu tērpu (tautastērpu, kostīmu) uzturēšanai - gludināšanai, tīrīšanai un atsvaidzināšanai.

Kopējās izmaksas: LVL 768,35

Publiskais finansējums: LVL 571,50

Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 196,85

Projekta īstenošanas laiks: 2012.gada 10.decembris - 2013.gada 31.maijs

Projekta vadītāja: Kristīne Ūdre

Kontaktinformācija: tālr. +37163700126, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv