Statuss:
Noslēdzies
att

Projekts: Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas - Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs

Programma: Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma

Projekta mērķis: Aktīvas sabiedrības  veidošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos, veicinot uzņēmējdarbības attīstību dažādu vecumu, dzimumu, sociālo grupu un nacionalitāšu vidū.

Galvenās aktivitātes:

  1. ceļojošā Vidusbaltijas reģiona militārās amatniecības izstāde;
  2. internacionālais koka mākslas festivāls;
  3. mākslas un amatniecības tūrisma maršruta izveide;
  4. amatniecības centru konceptu izstrāde;
  5. amatniecības centru izveide;
  6. amatnieku apmācības.

 

Kopējās projekta izmaksas: 1 606 075.00 EUR

Projekta ietvaros Dobeles novada pašvaldība rekonstruēs ēku Dobelē, Baznīcas ielā 6, kurā tiks izveidota Dobeles Amatu māja. Par projekta līdzekļiem amatu māja tiks aprīkota ar visu darbībai nepieciešamo aprīkojumu - 119 vienības. Amatu mājai piegulošā  teritorija tiks labiekārtota, izveidojot gan lietus ūdeņu kanalizāciju, gan veicot bruģa ieklāšanu 1100 m2 platībā.

Projektā vadošais partneris ir Zemgales plānošanas reģions. Dobeles novada pašvaldība ir viens no desmit projekta partneriem.

Dobeles novada pašvaldības finansējums:10% vai 19 390.10 EUR

ERAF finansējums: 85% vai 164 818.40 EUR

Valsts budžeta dotācija: 5% vai 9 695.50 EUR

Projekta īstenošanas laiks: no 2009. gada 01. marta līdz 2011. gada 30. aprīlim

Projekta koordinātore: Dobeles novada pašvaldības projektu vadītāja Ērika Karro

Kontaktinformācija: erika.karro@dobele.lv; tālr.: +37163720937; fakss: +37163722463

 

Jaunumi

15.02.2011.

att
att

Netrūka intereses par Dobeles novada piedāvājumu

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, daudz vairāk apmeklētāju bija Starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū "Balttour 2011", kas  trīs dienas - no 11. līdz 13. februārim - notika Ķīpsalā, Rīgā.

att

Zemgalieši, viņu vidū arī Dobeles amatu mājas pārstāvji, Dobeles tūrisma informācijas centrs, un partneri no Ziemeļlietuvas, strādāja kopīgā stendā, kas bija viena no aktivitātēm Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā LLI-023 „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas-Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs”. Mūsu novada meitenēm atraktīvu novada tēlu veidot palīdzēja Dobeles pilsdāmas un Pētera Upīša dārza „daiļās dārznieces”. Pie Dobeles novada stenda cilvēku netrūka. Daudzi no viņiem bija nodomājuši šovasar doties uz mūsu pusi un izrādīja lielu interesi par jauno tūrisma ceļvedi „Dobeles novads”, informatīvo izdevumu „Izbaudi Dobeles krāšņos dārzus!”, tūrisma karti „Vidus-Baltijas Amatniecības tūrisma maršruti” un novada svarīgāko kultūras pasākumu plānu.   

att

Izstādes laikā tika demonstrēti mūsdienu un senie amati – tapošana, aušana ar pērlēm, vīšana un adīšana. Apmeklētāji, izgatavojot no krāsainām dzijām, foto rāmīti, saņēma to dāvanā. Dobeles pilsētas kultūras nama TLMS „Avots” austie lakati un segas rotāja Zemgales stendu.
Izstādes laikā apmeklētājiem tiks piedāvāta daudzveidīga kultūras programma. Dobeles novadu uz skatuves pārstāvēja dziedošās māsas Legzdiņas, kuras guva ļoti lielu skatītāju atsaucību.

Sagatavoja:

Erika Karro 

 

17.06.2011.

2011. gada 31. maijā noslēdzās Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013. gadam atbalstītais projekts „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas- Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs”.

Projekta noslēguma konferencē, kas noritēja šī gada 13. maijā Jēkabpils novadā, Zasā, projekta dalībnieki atzina, ka projekts „Vidusbaltijas amatniecība” pats par sevi jau ir veiksmes stāsts. To realizēja īstajā laikā, vietā un veidā. 2009. gada sākumā, kad uzsākās darbs pie projekta ieviešanas, kā Latviju, tā Lietuvu piemeklēja ekonomiskā lejupslīde. Būvniecības izmaksu samazināšanās rezultātā, vairākiem projekta partneriem izdevās ne tikai realizēt sākotnējās ieceres, bet ietaupītos līdzekļus novirzīt vēl citām svarīgām un ar projektu saistītām aktivitātēm. Dobeles Amatu māja ne tikai ieguva telpas renovētā ēkā Dobelē, Baznīcas ielā 8, kā tas iesākumā bija plānots, bet arī labiekārtoja Amatu mājai piegulošo apkārtni 1100m2 platībā.

Šī projekta galvenā iecere bija attīstīt Zemgales un Ziemeļlietuvas amatniecības pārrobežu sadarbības tīklu kā Latvijas-Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātāju un tā ir piepildīta, jo divu gadu ieviešanas laikā nenoliedzami ir veicināts amatniecības uzplaukums Latvijā un Lietuvā, stiprinātas amatnieku savstarpējās saiknes, kas iegūtas amatnieku apmācību laikā un dažādajās projekta aktivitātēs. Projekta ietvaros veikta amatniecības un mākslas centru ēku renovācija un izbūve, teritorijas labiekārtošana un aprīkojuma iegāde Bauskā, Dobelē, Glūdā, Svētē, Jaunsvirlaukā, Līvbērzē, Zasā, Vīpē, Viesītē un Rokišķos. Projekta ietvaros ir noorganizēti tādi pasākumi kā Kokamatniecības festivāls Rokišķos, ceļojošās izstādes, plenēri kokamatniekiem un audējiem, mācības amatniekiem un amatniecības centru koordinatoriem par digitālo mārketingu, saimnieciskās darbības uzsākšanu, grāmatvedības un nodokļu nomaksas jautājumiem, kultūras tūrismu un gida darba metodika. Izveidots Digitālais koka amatu muzejs, izveidoti jauni tūrisma maršruti, izdoti un tūrisma izstādēs izplatīti informatīvie bukleti. Tāpat izstrādāts Attīstības plāns jaunizveidotajiem amatniecības centriem un nozarei kopumā laika posmā no 2011. līdz 2016. gadam.

Amatnieks ikvienā darbā ieliek daļu no savas tautas kultūras, vēstures, tradīcijām – daļu, ko pievienot nevar neviens cits. Lai gan nav izmērāms, cik tā ir liela, tomēr to var just ikvienā amatnieku darbā un tieši tas, ko jūt latvietis, paņemot rokās māla podu rotātu ar senajām latviešu rakstu zīmēm, piešķir īpašu vērtību it kā vienkāršai lietai. Lai nezaudētu ilgus gadsimtus uzkrātās unikālās, reģionam raksturīgās amatu prasmes, ir nepieciešams amatniecības pieredzi fiksēt, reģistrēt, sistematizēt un izplatīt sabiedrībā.

        

Sagatavoja:
Ērika Karro