Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Dobeles novada domes Satiksmes drošības komisija izskata saņemtos iesniegumus un veic saskaņošanu/atteikumu saskaņot par SOTL uzstādīšanu vai demontāžu Dobeles novada administratīvajā teritorijā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pašvaldībā jāiesniedz aizpildīta iesnieguma veidlapa, kurai pievienots:
  • Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojuma shēma/projekts;
  • Ja īpašums pieder daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopībai, tad jāpievieno daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma izraksts;
  • Zemes gabala robežu plāna kopija.
  Dokumentus var iesniegt elektroniski vai klātienē kādā no Dobeles novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Iesniegums tiek izskatīts tuvākajā Dobeles novada domes Satiksmes drošības komisijas sēdē, kas parasti tiek rīkota reizi mēnesī (sēdes rīkošanas laiks var mainīties atkarībā no saņemto iesniegumu daudzuma/pieprasījuma).
  Komisijas lēmums un sēdes protokola izraksts tiek nosūtīts elektroniski uz personas iesniegumā norādīto e-pastu, pa pastu uz iesniegumā norādīto korespondences adresi vai to iespējams saņemt klātienē, Dobeles novada pašvaldības Komunālā nodaļā, Brīvības ielā 15, Dobelē, 203.kabinetā, tālrunis 63700124, vai Dobeles novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 15, Dobelē.

Tālrunis

26423385

E-pasts

lucija.ozola@dobele.lv

Saņemt pakalpojumu