Cena
00.00
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums, pievienojot maksājumu dokumentu kopijas.

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektroniski nosūtītiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīviem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Pakalpojuma saņemšana

Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība izskata dokumentus un pieņem lēmumu par pašvaldības budžetā kļūdaini ieskaitīto maksājumu pārskaitīšanu vai pārmaksas atmaksu.

Veidlapa

Tālrunis

+371 63707269

E-pasts

apic@dobele.lv