Cena
00.00
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pašvaldība par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo nodokļa maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību.

Elektroniska informācija par nekustamā īpašuma nodokli un tā nomaksas iespējas, tajā skaitā iespēja aplūkot (lejupielādēt) maksāšanas paziņojumu, ir pieejama portālā www.epakalpojumi.lv sadaļā “Mans nekustamā īpašuma nodoklis” un portāla www.latvija.lv uzturētajā e-pakalpojumā “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”.

 

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Ja likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 6 panta 2.daļas noteiktā kārtībā nav saņemts paziņojums, jāiesniedz iesniegums novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai elektroniski. Elektroniski nosūtītiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīviem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

2. Pakalpojuma saņemšana

Pašvaldība nosūta maksāšanas paziņojumu nodokļa maksātājam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses.

Veidlapa

Reglamentējošie normatīvie akti

  1. Likums "Par nekustamā īpašuma nodokli"
  2. Likums "Par nodokļiem un nodevām"
  3. 12.06.2018. Ministru kabineta noteikumi Nr.326 "Būvju klasifikācijas noteikumi"