Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
Vienas darba dienas laikā. Ja pakalpojums tiek pieprasīts pa pastu - 2 nedēļu laikā
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

 

  1. Pakalpojuma pieprasīšana

  Jāierodas iestādē pie nodokļa administratora  vai jāsaņem informācija pa norādītajiem tālruņiem vai e-pastu.

  2. Pakalpojuma saņemšana

  Pakalpojumu saņem atbilstoši pieprasīšanas veidam.

  Reglamentējošie normatīvie akti

  1. Par nekustamā īpašuma nodokli
  2. Grāmatvedības likums
  3. Par nodokļiem un nodevām
  4. 12.06.2018. Ministru kabineta noteikumi Nr.326 "Būvju klasifikācijas noteikumi"
  5. 27.01.2022. Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 6 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Dobeles novadā"