Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Bērna vecāki (ja vecāki sastāv laulībā, var ierasties arī viens no bērna vecākiem, ja vecāki nesastāv laulībā, jāierodas abiem bērna vecākiem) par bērna piedzimšanu paziņo dzimtsarakstu nodaļai mēneša laikā.
  Nepieciešamie dokumenti:
  1. Personu apliecinošs dokuments bērna vecākiem vai pilnvarotai personai;
  2. Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība;
  3. Ja vecāki nesastāv laulībā, paternitātes atzīšanas iesniegums - abu vecāku aizpildīta veidlapa dzimtsarakstu nodaļā vai notariāli apliecināta;
  4. Ja dzimšanu nereģistrē bērna vecāki, pilnvara bērna dzimšanas reģistrēšanai.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Tiek reģistrēts dzimšanas fakts un izsniegta dzimšanas apliecība.
  Ja paziņojuma sniegšana par bērna piedzimšanu nokavēta ilgāk par mēnesi, bērna dzimšanu reģistrē un izsniedz dzimšanas apliecību pēc nokavējuma apstākļu noskaidrošanas.

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

http://www.dobele.lv

Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļa

Tālrunis

63722122; 63722050

E-pasts

dzimtsaraksti@dobele.lv

Saņemt pakalpojumu