Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Par asenizatora reģistrācijas kārtību Dobeles novada pašvaldībā

Dobeles novadā decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.21 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Dobeles novada pašvaldībā” un MK Noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” prasībām, kā arī ir reģistrējies Dobeles novada pašvaldībā.

Lai reģistrētos, asenizatoram ir nepieciešams iesniegt rakstveida iesniegumu -

un dokumentus, apliecinot, ka:

  1. Ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā;
  2. Iesniegšanas dienā asezinatoram nav nodokļu parādu;
  3. Ir noslēgts līgums ar Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju.

Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 darba dienu laikā un pēc lēmuma pieņemšanas 3 darba dienu laikā pašvaldības tīmekļa vietnē tiek publicēta informācija par asenizatora reģistrāciju.

Plašākai informācijai skatīt:


DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU REĢISTRS

Nr.p.k.

Komersanta nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

Kontaktinformācija

1.

SIA “DOBELES ŪDENS”

45103000470

Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

e-pasts: dobelesudens@dobele.lv

tālrunis: +371 63725502; +371 28359213

2.

SIA “Dobeles enerģija”

45103002039

Spodrības iela 4a, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

e-pasts: girts.ozolins@dobele.lv

tālrunis: +371 63707214; +371 29269994

3.

SIA “VARU AIZVEST LV”

41203070266

Dārza iela 31, Dobeles, Dobeles novads, LV-3701

e-pasts: pilnabedre@gmail.com

tālrunis: +371 27030662; +371 20069203

4.

LKS “Dāmnieki”

48503003056

“Dāmnieki”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3701

e-pasts: damnieki@apollo.lv

tālrunis: +371 29165861; +371 29421287

5.

IK “Kurmītis”

48502010760

Sporta iela 3, Auce, Dobeles novads, LV-3708

e-pasts: guntisgristins@inbox.lv

tālrunis: +371 63745800; +371 26409799

6.

SIA “Auces komunālie pakalpojumi”

45103000574

Miera iela 29, Auce, Dobeles novads, LV-3708

e-pasts: info@aucesnami.lv

tālrunis: +371 63745241; +371 27234102

7.

SIA “TOI TOI Latvija”

9003673092

Matrožu iela 7a, Rīga, LV-1048

e-pasts: info@toitoi.lv

tālrunis: +371 67577777