Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
14
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Dobeles novada pašvaldības Infrastruktūras nodaļa sagatavo un izsniedz atzinumu par būves/objekta gatavību ekspluatācijai.

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv ir jāiesniedz pieprasījums atzinuma par būves gatavību ekspluatācijā saņemšanai, papildus pievienojot izpilduzmērījuma dokumentāciju vai aktuālu topogrāfisko plānu (saskaņots ar Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju).

Pakalpojuma saņemšana

Pēc pieprasījuma saņemšanas, būve/objekts tiek apsekots dabā un, ja to var pieņemt ekspluatācijā, tiek gatavots un izsniegts atzinums.
Ja būvi/objektu nevar pieņemt ekspluatācijā, Būvniecības informācijas sistēmā, būvniecības lietā tiek pievienots atteikums izsniegt atzinumu, kā arī tiek sagatavota informatīva vēstule, kurā tiek uzskaitītas konstatētas neatbilstības un trūkumi, kas norādītajā termiņā jānovērš.
Pēc norādīto trūkumu novēršanas, Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv jāiesniedz atkārtots pieprasījums atzinuma par būves gatavību ekspluatācijā saņemšanai.

Dobeles novada pašvaldības Infrastruktūras nodaļa, komunālinženiere Endija Namsone-Sīle

Tālrunis

29327653

E-pasts

endija.namsone@dobele.lv

 

Dokumentu saskaņošana

Iesniegumam pievienoto izpilduzmērījuma dokumentāciju vai aktuālu topogrāfisko plānu saskaņošana ar Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānotāju Sandru Lasmani:

Darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-17.00

Otrdiena: 8.00-17.00

Trešdiena: 8.00-18.00

Ceturtdiena: 8.00-17.00

Piektdiena: 8.00-16.00

Tālrunis

26574979, 63722414

E-pasts

sandra.lasmane@dobele.lv

Saņemt pakalpojumu