Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
21
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-
Atļauja tiek izsniegta pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Komersantam Dobeles novada pašvaldībā ir jāiesniedz iesniegumu veidlapa un ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopijas:
  1. Zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija.
  2. Telpu īpašumu vai ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija, telpu plāns, kas raksturo ražošanas vietu.
  Iesniegums un tam pievienotos dokumentus var iesniegt arī elektroniski, uz elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv vai pašvaldības oficiālo e-adresi.
  Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

 2. Saņemšanas solis
  Pašvaldība izsniedz atļauju vai lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju. Atļauja tiek izsniegta klātienē (VPVKAC vai pagasta pārvaldē), nosūtīta pa pastu vai elektroniski, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Iesniegums pašvaldībai

Normatīvie akti