Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
7
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Sapulču, gājienu un piketu izskatīšana kopā ar pasākuma organizatoru un lēmuma pieņemšana par atļauju rīkot sapulci, gājienu piketu, kā arī ieteikumu sniegšana par sapulces, gājiena, piketa rīkošanu. Sapulču, gājienu un piketu izskatīšana kopā ar pasākuma organizatoru un lēmuma pieņemšana par atļauju rīkot sapulci, gājienu piketu, kā arī ieteikumu sniegšana par sapulces, gājiena, piketa rīkošanu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Organizators iesniedz Sapulces, gājiena, piketa pieteikumu, kuram pievieno:
  1. Saskaņojumu sapulces, gājiena, piketa norises nodrošināšanai (pirms pasākuma uzsākšanas);
  2. Gājiena maršrutu (ja attiecināms);
  3. Satiksmes organizācijas shēmu (ja attiecināms).
  Pieteikumu iesniedz ne agrāk kā četrus mēnešus un ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienas pirms attiecīgā plānota pasākuma norises. Ja par notikumu, saistībā ar kuru šis pasākums tiek rīkots, objektīvi nebija iespējams uzzināt agrāk kā 10 (desmit) darbdienas pirms tā, pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu iesniedz pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotā pasākuma norises.
  Organizators iesniedz pieteikumu par piketa rīkošanu, ja pikets tiek publiski izsludināts.
  Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, pašvaldība pieņem lēmumu atļaujas izsniegšanai sapulces, gājiena vai piketa rīkošanai vai par atteikumu izsniegt atļauju. Pašvaldības darbinieki izdara atzīmi uz pieteikuma eksemplāra, kas paliek pie iesniedzēja, par pieteikuma iesniegšanas laiku.
  Lēmumu aizliegt pasākuma norisi pašvaldība ir tiesīga pieņemt ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms pieteiktā pasākuma. Ja pasākums pieteikts ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotā pasākuma norises, pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu aizliegt to ne vēlāk kā sešas stundas pirms pieteiktā pasākuma sākuma.
  Atļauju izsniedz klātienē Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai nosūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi.