Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojums nodrošina personai ar invaliditāti un smagiem funkcionāliem traucējumiem īslaicīgu diennakts sociālās aprūpes pakalpojumu, atslogojot ģimenes un piederīgos no smagās, atbildību un lielu spēku prasošās aprūpes un audzināšanas pienākumu veikšanas.

Procesa apraksts

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Persona vai viņas likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz pašvaldības Sociālajā dienestā iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: ģimenes ārsta izziņu un psihiatra izziņa par veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesību saņemt pakalpojumu.

Dokumentu var iesniegt klātienē Dobeles novada Sociālajā dienestā, Auces pilsētas Sociālajā dienestā, Tērvetes Sociālajā dienestā  vai pagastos sociālo darbinieku pieņemšanas laikos, elektroniski vai pa pastu. Elektroniski nosūtītiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīviem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Pakalpojuma saņemšana

Sociālais darbinieks novērtē personas funkcionālās spējas. Tiek pieņemts lēmums par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikšanu. Pēc lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma piešķiršanu, tiek slēgts līgums.

Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Tālrunis

+371 63700179, +371 637 8119525495430

E-pasts

soc.dienests@dobele.lv