Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna apliecības saņemšana sociālo garantiju nodrošināšanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai, jāiesniedz Dobeles novada bāriņtiesai adresēts iesniegums un bērna fotogrāfija (3x4 cm).
  Dokumentus var iesniegt:
  * klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) Dobeles novada bāriņtiesā vai pagastos bāriņtiesas locekļu pieņemšanas laikos,
  * elektroniski uz iestādes oficiālo e-adresi vai e-pastu barintiesa@dobele.lv,
  * pa pastu.
  Elektroniski nosūtītiem dokumentiem ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Persona apliecību saņem klātienē Dobeles novada bāriņtiesā.