Upe daudzus kilometrus līkumo cauri Dobelei un atklāj vienu no skaistākajiem pilsētupju skatiem ar Dobeles pilsdrupām fonā.
Adrese: Dobeles novads
Ceļojuma veids
Ūdensturisms

Gardene - Līvbērze. 
Maršruta garums - 45 km.

Bērze ir upe, kas no Austrumkursas augstienes "metas" lejā Zemgales līdzenumā un pēc ašā skrējiena lēni atduras Svētē, lai vēl pēc brītiņa ieplūstu Zemgales upju "karalienē" - Lielupē. Upe daudzus kilometrus līkumo cauri Dobelei un atklāj vienu no skaistākajiem pilsētupju skatiem ar Dobeles pilsdrupām fonā.

au pašā maršruta sākumā Bērze ir upe ar vērā ņemamu straumi un straujtecēm. Līdz Dobelei, neskaitot trosu tiltu ūdens līmeņa augstumā, upē nav nozīmīgu šķēršļu.

Tuvojoties Dobelei, sākas Dobeles HES aizsprosts, kura pārgāze atrodas iepretim a/s "Ķīmiskā rūpnīca Spodrība". Laivas var apnest pa kreiso krastu. 

Tālākajā posmā līdz Ķestermežam Bērzei ir ne tikai liels kritums un straumes ātrums, bet upē var būt arī dažādi dabiski un mākslīgi šķēršļi, tādēļ jābūt ļoti piesardzīgam, lai laicīgi izvairītos no piespiedēm, kas var apgāzt laivu. 

Nākamais nopietnākais šķērslis ir bijušo Parūķa dzirnavu aizsprosta paliekas ar laukakmeņiem un koku zariem upes gultnē. Augstā ūdens līmenī it kā braucams, bet drošāk laivu apnest pa labo krastu.

Pēdējais un nopietnākais šķērslis ir Bērzes dzirnavu aizsprosts. Laivas apnesam pa labo pusi. Ja neskaita minētos aizspostus, lejpus Dobeles - ļoti labi braucama upe.

Laiks: Pavasara pali līdz maijam, pēc spēcīgām un ilgstošām lietavām. Upe vasaras laikā visdrīzāk nav braucama, varbūt vienīgi lejpus Dobeles.

Laivas: Kanoe, kajaki.
Sākums: Tilts starp Dobeles - Kaķenieku ceļu un Gardenes dzelzceļa staciju. Iekāpšana lejpus tilta no labā krasta. Var sākt no Gardenes.
Galapunkts: Līvbērzes tilts.
Aptuvenais laiks: 8 - 9 stundas. Ja plānots divu dienu brauciens, pirmajā dienā vēlams nakšņot maršruta vidusceļā.
Upes kritums: Vērā ņemams kritums visā posmā, kopā ~ 36 m, vidējais - 0,8 m/km.
Grūtības pakāpe: Palos - vidējas grūtības maršruts.
Loģistika: Vienu automašīnu var atstāt plānotajā galapunktā (piemēram, Līvbērzē) un atgriezties pie otras sākuma punktā, vai arī braukt ar velosipēdu (~ 30 km, 4,5 km grants ceļš). 
Alternatīvas: Maršrutu var beigt arī īsi pirms Bērzes ietekas Svētē (vēl 6 km) - pie Kalnciema ceļa tilta. Tiesa, šeit upes vietā ir mākslīgi veidots kanāls. Maršrutu var pagarināt arī līdz Svētes ieteikai Lielupē.

DER ZINĀT! Bērzes aizsprosti nav braucami! Ir vietas, kur pie koku sagāzumiem var veidoties bīstamas piespiedes. Uzmanieties no zemiem vai applūdušiem trosu tiltiem vai to paliekām!

Ievērojamākie apskates objekti upes krastos vai tuvumā

  1. Savdabīgs tilts pāri Bērzei maršruta sākumpunktā, - acīmredzot, padomju armijas celts, jo dienvidos no Dobeles - Kaķenieku ceļa atrodas bijušās PSRS armijas teritorija "Dobele - 2" - savulaik viens no lielākajiem Latvijas tanku poligoniem. Mūsdienās tā daļā atrodas Bīstamo sadzīves atkritumu novietne.
  2. Gardene - bijusī PSRS armijas pilsēta, kas izpaužas arī tās "ārienē", ēku plānojumā un izskatā.
  3. Dobeles pilsdrupas. Iespaidīgajā pilskalnā (īpaši, bezlapu laikā), kas paceļas Bērzes kreisajā krastā, slejas Livonijas ordeņa pilsdrupas. Pili sagrāva 18 gs.
  4. Dobeles centrā apskatāms Tirgus laukums, luterāņu baznīca, Dobeles atbrīvošanas piemineklis, Piemiņas zīme zemgaļu aiziešanai no Dobeles, Dobeles novadpētniecības muzejs.
  5. Ķestermežs - iecienīta dobelnieku atpūtas vieta. Tajā uzcelta estrāde, pāri Bērzei - tilts.
  6. Parūķa dzirnavas - līdz mūsdienām saglabājušās tikai dzirnavu sienas drupas Bērzes kreisajā krastā un sabrukušais aizsprosts.
  7. Bērzes ūdensdzirnavas - nozīmīgs hercoga Jēkaba laiku industriālā mantojuma objekts. Mūsdienās redzamās dzirnavas ar vairākkārtīgām pārbūvēm celtas 1863.g. Tajās darbojas mazā HES un tiek malti graudi.

Maršruta autors: Lauku ceļotājs