Kristīne Ļaksa

Krimūnu Tautas nama vadītāja
kristine.laksa [at] dobele.lv

Amatiermākslas kolektīvi

 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Akači"
  Vadītāja Santa Jankovska, mob. tālr. +371 28297455
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dieveris"
  Vadītāja Iveta Novika, mob. tālr. +371 26833045
 • Senioru deju kolektīvs "Ex Akači"
  Vadītāja Santa Jankovska mob. tālr. +371 28297455
 • Bērnu vokālais ansamblis “Sienāzīši”
  Vadītāja Inga Lūse mob. tālr. +371 29804055 
 • Amatierteātris "Skats"
  Režisore Anita Riekstiņa, mob. tālr. +371 26374970
 • Jauniešu amatierteātris "Etīde"
  Režisore Anita Riekstiņa, mob. tālr. +371 26374970
 • Bērnu dramatiskais kolektīvs "Troksnēni"
  Režisore Anita Riekstiņa, mob. tālr. +371 26374970
 • Bērnu deju kolektīvs "Bitītes" (četras vecuma grupas)
  Vadītāja Iveta Novika, mob. tālr. +371 26833045
 • Krimūnu jauniešu deju kolektīvs
  Vadītāja Iveta Novika, mob. tālr. +371 26833045
 • Zumbas deju grupa
  Vadītāja Aelita Petrova, mob. tālr. +371 26764414