Kristīne Ļaksa

Vadītāja - Krimūnu Tautas nams
laksa.k [at] inbox.lv

Amatiermākslas kolektīvi

 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Akači"
  Vadītāja Līga Lapšina, mob. tālr. +371 29993948
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dieveris"
  Vadītājs Arvils Noviks, mob. tālr. +371 29721362
 • Senioru deju kolektīvs "Ex Akači"
  Vadītāja Līga Lapšina mob. tālr. +371 29993948
 • Bērnu vokālais ansamblis “Sienāži”
  Vadītāja Larisa Marcinkus mob. tālr. +371 26517984 
 • Amatierteātris "Skats"
  Režisore Anita Riekstiņa, mob. tālr. +371 26374970
 • Jauniešu amatierteātris "Etīde"
  Režisore Anita Riekstiņa, mob. tālr. +371 26374970
 • Bērnu dramatiskais kolektīvs "Troksnēni"
  Režisore Anita Riekstiņa, mob. tālr. +371 26374970
 • Bērnu deju kolektīvs "Bitītes" (trīs vecuma grupas)
  Vadītājs Arvils Noviks, mob. tālr. +371 29721362
 • Dāmu līnijdeju grupa
  Vadītāja Anita Johansone, mob. tālr. +371 26237772
 • Zumbas deju grupa
  Vadītāja Aelita Petrova, mob. tālr. +371 26764414