Izsoles statuss
Noslēgusies
Procedūras veids
Atklāta Mutiskā izsole
Izsoles vieta
Dobeles novada pašvaldības lielā zāle, Brīvības iela 15, Dobele
Izsoles objekts
Nekustamais īpašums Tiesības
  • Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamās telpas nr.10 Centrālais laukums 3b, Bēnē, Bēnes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra apzīmējums 4650 001 0037 003, platība 37,8 m2, pie telpas piederošās kopīpašuma 378/12294 domājamās daļas no ēkas un funkcionāli piesaistītās zemes, nomas tiesību izsole.

Izsoli organizē Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija), Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, zālē (3.stāvā), 2022.gada 26.oktobrī, plkst.14.00

  • Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamās telpas Nr.11 Centrālais laukums 3B, Bēnē, Bēnes pagastā, Dobeles novadā ar kadastra apzīmējums 4650 001 0037 003, platība 43,1 m2, pie telpas piederošās kopīpašuma 431/12294 domājamās daļas no ēkas un funkcionāli piesaistītās zemes, (turpmāk – Izsoles objekts) nomas tiesību izsole.

Izsoli organizē Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija), Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, zālē (3.stāvā), 2022.gada 26.oktobrī, plkst.14.00