Izsoles statuss
Noslēgusies
Procedūras veids
Atklāta Mutiskā izsole
Izsoles vieta
Dobeles novada pašvaldības lielā zāle, Brīvības iela 15, Dobele
Izsoles objekts
Nekustamais īpašums

Dobeles novada pašvaldība 2023. gada 1.februārī plkst. 14.00  Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā organizē: 

  •  Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamo telpu "Radziņi", Krimūnu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.46720050206001, kūts Nr.8,  platība 36,0 m2, (turpmāk – Izsoles objekts) nomas tiesību izsoli.
  •  Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamo telpu "Kodoli", Krimūnu pagastā, Dobeles novadā ar kadastra Nr.46720050233002, telpas Nr.1 daļa,  platība 18,0 m2, (turpmāk – Izsoles objekts) nomas tiesību izsoli.

Izsoli organizē Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija), Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, zālē (3.stāvā), 2023.gada 1.februārī, plkst.14.00