Izsoles statuss
Noslēgusies
Procedūras veids
Mutiskā izsole
Izsoles objekts
Nekustamais īpašums Tiesības
  • Dobeles novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības „Pašvaldības Putni”, Augstkalnes  pagastā, Dobeles novadā ar kadastra apzīmējumu 46440030102, platība 1,8 ha, nomas tiesību izsole.

Izsoli organizē Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija), Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, mazajā zālē, 2022. gada 30.novembrī, plkst. 14:00.

  • Dobeles novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības „Pašvaldības Putni”, Augstkalnes  pagastā, Dobeles novadā ar kadastra apzīmējumu 46440060048, platība 2,5 ha, (turpmāk – Izsoles objekts) nomas tiesību izsole.

Izsoli organizē Dobeles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija (turpmāk tekstā – Komisija), Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, mazajā zālē, 2022. gada  30.novembrī, plkst. 14:00.