Izsoles statuss
Noslēgusies
Procedūras veids
Atklāta Mutiskā izsole
Izsoles vieta
Dobeles novada pašvaldības lielā zāle, Brīvības iela 15, Dobele
Izsoles objekts
Nekustamais īpašums

Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā atklātā  mutiskā izsolē  pārdod ar augšupejošu soli:

 • dzīvokli Nr.4 Robežu ielā 23, Dobelē, Dobeles novadā, 29,4 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 294/1570 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 4601 900 3059, par sākumcenu 2200 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 220 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot tel. +371 63722463.
 • zemesgabalu “Aiz kalts” Lielauces pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4676 003 0141, platība 8,4 ha (kadastra apzīmējums 4676 003 0141) par sākumcenu 33500 EUR, solis 3000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 3350 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Kraujas” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 010 0215, platība 1,03 ha (kadastra apzīmējums 4646 010 0215) par sākumcenu 8500 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 850 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Misiņi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 010 0231, platība 0,89 ha (kadastra apzīmējums 4646 010 0231) par sākumcenu 8000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 800 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Panākumi” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 010 0216, platība 3,1 ha (kadastra apzīmējums 4646 010 0216) par sākumcenu 25000 EUR, solis 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2500 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Kārkliņi” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 010 0214, platība 0,82 ha (kadastra apzīmējums 4646 010 0214) par sākumcenu 7500 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 750 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Maišeļi” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4668 003 0706, platība 4,45 ha (kadastra apzīmējums 4668 003 0202) par sākumcenu 35000 EUR, solis 3000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 3500 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Jaunsaknes” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4668 003 0731, platība 7,91 ha (kadastra apzīmējums 4668 003 0208) par sākumcenu 66000 EUR, solis 5000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 6600 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Innas” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4660 005 0301, platība 1,56 ha (kadastra apzīmējums 4660 005 0301) par sākumcenu 11000 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1100 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Pakalni” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4698 004 0251, platība 2,19 ha (kadastra apzīmējums 4698 004 0251) par sākumcenu 8000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 800 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Edvīnas”, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4688 005 0178, platība 2,25 ha (kadastra apzīmējums 4688 005 0178) par sākumcenu 20000 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2000 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Mazberķene”, Augstkalnes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4644 003 0096, platība 2,11 ha (kadastra apzīmējums 4644 003 0096) par sākumcenu 10000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1000 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Mazberķene” Augstkalnes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4644 003 0095, platība 5,31 ha (kadastra apzīmējums 4644 003 0095) par sākumcenu 41000 EUR, solis 3000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 4100 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot+371 63707249.
 • zemesgabalu “Maliņas”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4660 001 0375, platība 1,1701 ha (kadastra apzīmējums 4660 001 03740) par sākumcenu 6000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 600 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Astras”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4642 004 0054, kopplatība 3,03 ha (kadastra apzīmējums 4642 004 0054) par sākumcenu 19000 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1900 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Rudzi” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4642 001 0873, platība 2,04 ha (kadastra apzīmējums 4642 001 0294) par sākumcenu 11000 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1100 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • · zemesgabalu “Vienības”, Augstkalnes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4644 002 0063, platība 2,03 ha (kadastra apzīmējums 4644 002 0063) par sākumcenu 8000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 800 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Miķelīši”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4698 001 0161, platība 0,8247 ha (kadastra apzīmējums 4698 001 0161) par sākumcenu 3000 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 300 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu Lauku iela 27, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4601 004 4418, platība 2,5307 ha (kadastra apzīmējums 4601 004 4418) par sākumcenu 63800 EUR, solis 5000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. Septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 6380 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu Brīvības iela 3, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4601 002 1910, platība 0,1916 ha (kadastra apzīmējums 4601 002 1910) un uz tā esošās trīs nedzīvojamās ēkas – bibliotēku ar kadastra apzīmējumu 4601 002 1910 001, garžāzu ar kadastra apzīmējumu 4601 002 1910 002, šķūni ar kadastra apzīmējumu 4601 002 1910 003 par sākumcenu 36000 EUR, solis 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. septembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 3600 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 30. novembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties šeit:

un Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15 Dobelē, darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni +371 63707249.

Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Reģ.Nr.LV90009115092

 

Norēķinu konts SEB banka AS

Nr. LV94UNLA0050014267180

kods UNLALV2X

 

Norēķinu konts “Swedbank” AS

Nr. LV28HABA0001402050427

kods HABALV22