Izsoles statuss
Noslēgusies
Izsoles vieta
Dobeles novads
Izsoles objekts
Kustamā manta

Nodod atsavināšanai Dobeles novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldības) kustamo mantu par brīvu cenu: 

  • traktoru MTZ 82, valsts reģistrācijas Nr. T7480LC, identifikācijas Nr. 322528,reģistrācijas apliecības Nr. A518030, par pārdošanas cenu – 6000,00 EUR (seši tūkstoši euro);
  • traktoru MTZ 50L, valsts reģistrācijas Nr. T7479LC, identifikācijas Nr. 181, reģistrācijas apliecības Nr. A518032, par pārdošanas cenu – 1450,00 EUR (viens tūkstotis četri simti piecdesmit euro);
  • automobiļa kravas pašizgāzēju GAZ 3507, valsts reģistrācijas Nr. AV6667, identifikācijas Nr. XTH531400I1110827, reģistrācijas apliecības Nr. AF3919995, par pārdošanas cenu – 1100,00 EUR (viens tūkstotis viens simts euro);
  • traktora piekabi OZTP-9554, valsts reģistrācijas Nr. P8854LT, par pārdošanas cenu – 2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro);
  • traktora piekabi PAP-3A, valsts reģistrācijas Nr. P6561LV, par pārdošanas cenu – 450,00 EUR (četri simti piecdesmit euro);
  • ugunsdzēsības transports ZIL 130, valsts reģistrācijas Nr. BZ7360, par pārdošanas cenu – 5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro);
  • ugunsdzēsības transports GAZ 53-12/AC30, valsts reģistrācijas Nr. AP7169, par pārdošanas cenu – 400,00 EUR (četri simti euro).

 

Ja uz kādu no norādītajiem kustamās mantas objektiem noteiktajā termiņā pieteicies vairāk, kā viens pretendents, minētā manta atsavināma izsoles kārtībā.

Pieteikšanās termiņš līdz 13.04.2023 

Kontaktpersona papildinformācijas noskaidrošanai: 

Sandra Latiša, tālr. 29284561;

Antra Eikina, tālr. 27234201.