Dobeles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli no 14.03.2023 plkst 13:00 līdz 13.04.2023 plkst 13:00 pārdod tai  piederošo kustamo mantu - augošu koku cirsmu nekustamajā īpašumā Kazenieki, Annenieku pagastā, Dobeles novadā kadastra Nr. 4642 004 0079, 6.94 ha platībā, izcērtamās koksnes apjoms 1774.91 m3, ar atsavināšanas sākumcenu 109 100 EUR un izsoles soli 1000 EUR.

 

Izsoles statuss
Noslēgusies
Procedūras veids
Elektroniskā izsole
Izsoles vieta
Elektroniski
Izsoles objekts
Kustamā manta

Dobeles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli no 14.03.2023 plkst 13:00 līdz 13.04.2023 plkst 13:00 pārdod tai  piederošo kustamo mantu - augošu koku cirsmu nekustamajā īpašumā Kazenieki, Annenieku pagastā, Dobeles novadā kadastra Nr. 4642 004 0079, 6.94 ha platībā, izcērtamās koksnes apjoms 1774.91 m3, ar atsavināšanas sākumcenu 109 100 EUR un izsoles soli 1000 EUR.

Izsoles dalībniekam līdz 03.04.2023 jāiemaksā nodrošinājumu 10 910 EUR un jāreģistrējas izsoles dalībnieku reģistrā portālā https://izsoles.ta.gov.lv . Nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - mēnesis no izsoles noslēguma dienas. Informācija par īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63700187.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties portālā https://izsoles.ta.gov.lv vai  Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00.

Uzziņas par tālruni 63707249