Dobeles novada pašvaldība 2023. gada 8. februārī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod.

Izsoles statuss
Noslēgusies
Procedūras veids
Atklāta
Izsoles vieta
Dobeles novada pašvaldības lielā zāle, Brīvības iela 15, Dobele
Izsoles objekts
Nekustamais īpašums

Dobeles novada pašvaldība 2023. gada 8. februārī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā atklātā mutiskā izsolē pārdod ar augšupejošu soli:

·  dzīvokli Nr.7 Bērzes iela 32, Dobelē, Dobeles novadā, 93,5 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 935/13710 domājamās daļas no būves, kadastra numurs 46019002318, par sākumcenu 8100 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 6. februārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 810 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 30. aprīlis. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

·  dzīvokli Nr.5 Bērzes iela 22, Dobelē, Dobeles novadā, 73,2 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 723/8499 domājamās daļas no būves, kadastra numurs 46019003076, par sākumcenu 6800 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 6. februārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 680 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 30. aprīlis. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

·  nekustamo īpašumu kopību – dzīvokļus Liepu ielā 15, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā:

Nr.1 Liepu iela 15, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 30,4 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 304/1365 domājamās daļas no  būves un zemes, kadastra numurs 46529000323;

Nr.2 Liepu iela 15, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 25,1 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 251/1365 domājamās daļas no  būves un zemes, kadastra numurs 46529000327;

Nr.3 Liepu iela 15, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 25,5 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 255/1365 domājamās daļas no  būves un zemes, kadastra numurs 46529000325;

Nr.4 Liepu iela 15, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 31,3 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 313/1365 domājamās daļas no  būves un zemes, kadastra numurs 46529000326 par sākumcenu 7700 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 6. februārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 770 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 30. aprīlis. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

· dzīvokli Nr.7 Teodora Celma ielā 8, Bēnē, Bēnes pagastā, Dobeles novadā, 25,4 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 47/407 domājamās daļas no būves, 254/2437 domājamās daļas no būves un zemes, kadastra numurs 46509000415, par sākumcenu 1200 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 6. februārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 120 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 30. aprīlis. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Auces komunālie pakalpojumi” namu pārzini, zvanot pa mob.tel. 27234102.

· dzīvokli Nr.11 “Sprīdīši”, Zebrenē, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 34,2 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 342/14238 domājamās daļas no būves un zemes, kadastra numurs 46989000083, par sākumcenu 1100 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 6. februārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 110 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 30. aprīliss. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.

· zemesgabalu “Pokaiņi 76”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46720090076, platība 0,0615 ha, (kadastra apzīmējums 46720090076) par sākumcenu 1900 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 6. februārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 190  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 30. aprīlis. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Jaunzemnieki 433”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460120438, platība 0,0599 ha, (kadastra apzīmējums 46460120438) par sākumcenu 1900 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 6. februārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 190  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 30. aprīlis. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Jaunzemnieki 473”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460120479, platība 0,0561 ha, (kadastra apzīmējums 46460120479) par sākumcenu 1400 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 6. februārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 140  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 30. aprīlis. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Jaunzemnieki 467”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460120473, platība 0,06 ha, (kadastra apzīmējums 46460120473) par sākumcenu 1300 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 6. februārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 130  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 30. aprīlis. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Veczemnieki 109”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460110129, platība 0,0576 ha, (kadastra apzīmējums 46460110394) par sākumcenu 1700 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 6. februārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 170  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 30. aprīlis. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu Kapsētas iela 54B, Aucē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46050323202, platība 6,5092 ha, tai sk. 6,5092 ha meža zeme (kadastra apzīmējums 46050323202) par sākumcenu 17500 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 6. februārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1750  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 30. aprīlis. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Kraukļi”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460100315, platība 0,4301 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,4301  ha (kadastra apzīmējums 46460100204) par sākumcenu 3200 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 6. februārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 320  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 30. aprīlis. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

· zemesgabalu “Pagasts pie Jaunsējām”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46600010409, platība 4,06 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3,72 ha, (kadastra apzīmējums 46600010409) par sākumcenu 28000 EUR, solis 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2023. gada 6. februārim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2800  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 30. aprīlis. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Nomas līguma termiņš noteikts 2025.gada 30.septembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties:

vai Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15 Dobelē, darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63707249.

Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Reģ.Nr.LV90009115092

 

Norēķinu konts SEB banka AS

Nr. LV94UNLA0050014267180

kods UNLALV2X

 

Norēķinu konts “Swedbank” AS

Nr. LV28HABA0001402050427

kods HABALV22