Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 7.decembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā atklātā mutiskā izsolē pārdod ar augšupejošu soli

Izsoles statuss
Noslēgusies
Procedūras veids
Mutiskā izsole
Izsoles vieta
Dobeles novada pašvaldības lielā zāle, Brīvības iela 15, Dobele
Izsoles objekts
Nekustamais īpašums
 • dzīvokli Nr.1 Gardenes iela 15, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 37,4 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 374/1351 domājamās daļas no  būves un zemes, kadastra numurs 46469000652, par sākumcenu 1800 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 180 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. +371 63722463.
 • dzīvokli Nr.4 Gardenes iela 15, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 39,9 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 399/1351 domājamās daļas no  būves un zemes, kadastra numurs 46469000653, par sākumcenu 2000 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 200 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. +371 63722463.
 • dzīvokli Nr.42 Priežu iela 24, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 25,7 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 257/25578 domājamās daļas no  būves un zemes, kadastra numurs 46469000650, par sākumcenu 1500 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 150 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. +371 63722463.
 • dzīvokli Nr.1 Bērzes iela 32, Dobelē, Dobeles novadā, 59 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 590/13710 domājamās daļas no  būves, kadastra numurs 46019003064, par sākumcenu 3700 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 370 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. +371 63722463.
 • dzīvokli Nr.5 Bērzes iela 32, Dobelē, Dobeles novadā, 76,1 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 761/13710 domājamās daļas no  būves, kadastra numurs 46019003066, par sākumcenu 5700 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 570 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. +371 63722463.
 • dzīvokli Nr.6 Bērzes iela 32, Dobelē, Dobeles novadā, 83,2 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 818/13710 domājamās daļas no  būves, kadastra numurs 46019003063, par sākumcenu 5000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 500 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. +371 63722463.
 • dzīvokli Nr.9 Bērzes iela 32, Dobelē, Dobeles novadā, 79,4 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 794/13710 domājamās daļas no  būves, kadastra numurs 46019003062, par sākumcenu 3900 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 390 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. +371 63722463.
 • dzīvokli Nr.10 Bērzes iela 32, Dobelē, Dobeles novadā, 97,1 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 971/13710 domājamās daļas no  būves, kadastra numurs 46019000816, par sākumcenu 4500 EUR, solis 400 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 450 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. +371 63722463.
 • nekustamo īpašumu kopību – dzīvokļus Liepu ielā 15, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā:
  • Nr.1 Liepu iela 15, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 30,4 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 304/1365 domājamās daļas no  būves un zemes, kadastra numurs 46529000323;
  • Nr.2 Liepu iela 15, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 25,1 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 251/1365 domājamās daļas no  būves un zemes, kadastra numurs 46529000327;
  • Nr.3 Liepu iela 15, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 25,5 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 255/1365 domājamās daļas no  būves un zemes, kadastra numurs 46529000325;
  • Nr.4 Liepu iela 15, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 31,3 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 313/1365 domājamās daļas no  būves un zemes, kadastra numurs 46529000326 par sākumcenu 7700 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 770 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. 63722463.
 • dzīvokli Nr.2 “Kaķenieki 1”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 23 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 230/2177 domājamās daļas no būves un zemes, kadastra numurs 46429000265, par sākumcenu 700 EUR, solis 50 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 70 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. +371 63722463.
 • dzīvokli Nr.5 “Kaķenieki 1”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 25,3 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 253/2177 domājamās daļas no būves un zemes, kadastra numurs 46429000264, par sākumcenu 750 EUR, solis 50 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 75 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. +371 63722463.
 • dzīvokli Nr.7 “Kaķenieki 1”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 39,8 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 398/2177 domājamās daļas no būves un zemes, kadastra numurs 46429000263, par sākumcenu 1200 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 120 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. +371 63722463.
 • dzīvokli Nr.3 “Pilskalni”, Tērvetē, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā, 38,2 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 382/2908 domājamās daļas no 2 būvēm un zemes, kadastra numurs 46889000431, par sākumcenu 2300 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 230 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar pārvaldes vadītāju M.Berlandu, zvanot pa mob. tel. +371 26552303.
 • dzīvokli Nr.8 “Pilskalni”, Tērvetē, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā, 28,1 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 281/2908 domājamās daļas no 2 būvēm un zemes, kadastra numurs 46889000430, par sākumcenu 1700 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 170 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar pārvaldes vadītāju M.Berlandu, zvanot pa mob. tel. +371 26552303.
 • dzīvokli Nr.8 Dārza iela 2, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 42 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 401/12155 domājamās daļas no būves un zemes, kadastra numurs 46809000230, par sākumcenu 2700 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 270 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. +371 63722463.
 • dzīvokli Nr.17 Dārza iela 3, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 36,1 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 345/13648 domājamās daļas no būves un zemes, kadastra numurs 46809000231, par sākumcenu 2000 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 270 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. +371 63722463.
 • zemesgabalu Zemgales iela 2C, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46010110023, platība 0,2059 ha (kadastra apzīmējums 46010110008) par sākumcenu 16500 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1650  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28.februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu Dārza iela 1A, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46010110014, platība 0,1758 ha (kadastra apzīmējums 46010110003), par sākumcenu 15000 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1500  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28.februāris. Informācija par īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 23”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460120652, platība 0,1174 ha, (kadastra apzīmējums 46460120651) par sākumcenu 3500 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 350  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 198”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460120204, platība 0,0594 ha, (kadastra apzīmējums 46460120204) par sākumcenu 1700 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 170  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 338”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460120343, platība 0,1191 ha, (kadastra apzīmējums 46460120650) par sākumcenu 3600 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 360  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 385”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460120390, platība 0,1269 ha, (kadastra apzīmējums 46460120654) par sākumcenu 3800 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 380  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāriss. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Veczemnieki 254”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460110267, platība 0,0933 ha, (kadastra apzīmējums 46460110400) par sākumcenu 2800 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 280  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Kadiķu mala”, Vītiņu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46940020183, platība 4,05 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,61  ha, meža zeme 1,17 ha (kadastra apzīmējums 46940020183) par sākumcenu 8000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 800  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Kaņepes”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46520050490, platība 10,29 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 9,62 ha, (kadastra apzīmējums 46520050490) par sākumcenu 90000 EUR, solis 5000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 9000  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējiem nomniekiem. Nomas līguma termiņš noteikts 2025.gada 30.septembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Zeme pie Sējām”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46600010114, platība 2,72 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,65 ha, (kadastra apzīmējums 46600010114) par sākumcenu 22000 EUR, solis 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2200  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Nomas līguma termiņš noteikts 2025.gada 30.septembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Saules”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46540050291, platība 3,99 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3,97 ha, (kadastra apzīmējums 46540050290) par sākumcenu 24000 EUR, solis 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2400  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Nomas līguma termiņš noteikts 2025.gada 30.septembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Pie Lamberģiem”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46980040220, platība 3,68 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,96 ha, (kadastra apzīmējums 46980040220) par sākumcenu 15000 EUR, solis 1500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1500  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Nomas līguma termiņš noteikts 2025.gada 30.septembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu Brīvības iela 3, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46010021910, platība 0,1916 ha un uz tā esošās trīs nedzīvojamās ēkas par sākumcenu 25000 EUR, solis 2500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 5. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2500  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.

 

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties šeit:

un Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni +371 63707249.

Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Reģ.Nr.LV90009115092

 

Norēķinu konts SEB banka AS

Nr. LV94UNLA0050014267180

kods UNLALV2X

 

Norēķinu konts “Swedbank” AS

Nr. LV28HABA0001402050427

kods HABALV22