Izsoles statuss
Noslēgusies
Procedūras veids
Atklāta Mutiskā izsole
Izsoles vieta
Dobeles novada pašvaldības lielā zāle, Brīvības iela 15, Dobele
Izsoles objekts
Nekustamais īpašums
 • zemesgabalu “Sudmaļi” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 008 0303, platība 1,44 ha (kadastra apzīmējums 4646 008 0303), par sākumcenu 10000 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 16. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1000 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249
 • zemesgabalu “Vidi” Penkules pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4684 006 0053, platība 17,36 ha (kadastra apzīmējums 4684 006 0053), par sākumcenu 117200 EUR, solis 5000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 16. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 11720 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Tauriņi” Bukaišu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4656 005 0148, platība 0,2472 ha (kadastra apzīmējums 4656 005 0148), par sākumcenu 1700 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 16. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 170 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63726001.
 • zemesgabalu “Zirņi” Bukaišu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4656 006 0513, platība 1,5998 ha (kadastra apzīmējums 4656 006 0607), par sākumcenu 11900 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 16. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1190 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63726001.
 • zemesgabalu “Stropi” Īles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4664 001 0058, platība 4,26 ha (kadastra apzīmējums 4664 001 0058), par sākumcenu 10000 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 16. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1000 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63745362.
 • zemesgabalu “Ošlejas” Lielauces pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4676 004 0145, platība 3,46 ha (kadastra apzīmējums 4676 004 0231), par sākumcenu 9000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 16. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 900 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63745362.
 • zemesgabalu “Mazzeltiņi” Vītiņu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4694 002 0218, platība 0,9894 ha (kadastra apzīmējums 4694 002 0218), par sākumcenu 3000 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 16. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 300 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63745362.
 • zemesgabalu “Ķirši” Vītiņu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4694 005 0447, platība 0,2701 ha (kadastra apzīmējums 4694 005 0567), par sākumcenu 800 EUR, solis 50 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 16. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 80 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. . Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63745362.
 • zemesgabalu “Dzidras” Lielauces pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4676 003 0137, platība 3,18 ha (kadastra apzīmējums 4676 003 0137), par sākumcenu 10000 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 16. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1000 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63745362.
 • zemesgabalu “Draviņas” Ukru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4690 005 0210, platība 5,19 ha (kadastra apzīmējums 4690 005 0208), par sākumcenu 20000 EUR, solis 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 16. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2000 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63745362.
 • zemesgabalu “Alberti” Lielauces pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4676 004 0206, platība 5,08 ha (kadastra apzīmējums 4676 004 0230), par sākumcenu 14000 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 16. maijam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1400 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. jūlijs. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties šeit:

vai Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15 Dobelē, darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63707249.

Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:

Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ.Nr.LV90009115092
Norēķinu konts SEB banka AS
Nr. LV94UNLA0050014267180
kods UNLALV2X

Norēķinu konts “Swedbank” AS
Nr. LV28HABA0001402050427
kods HABALV22