Dobeles novada pašvaldība 2022. gada 14.decembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā atklātā mutiskā izsolē pārdod ar augšupejošu soli

Izsoles statuss
Noslēgusies
Procedūras veids
Mutiskā izsole
Izsoles vieta
Dobeles novada pašvaldības lielā zāle, Brīvības iela 15, Dobele
Izsoles objekts
Nekustamais īpašums
 • dzīvokli Nr.8 Bērzes iela 16, Dobelē, Dobeles novadā, 72,6 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 726/8590 domājamās daļas no  būves, kadastra numurs 46019003050, par sākumcenu 4700 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 470 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. +371 63722463.
 • dzīvokli Nr.9 Bērzes iela 28, Dobelē, Dobeles novadā, 81,4 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 814/13676 domājamās daļas no  būves, kadastra numurs 46019003049, par sākumcenu 4900 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 490 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. +371 63722463.
 • dzīvokli Nr.12 Priežu iela 9, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 92,6 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 926/8514 domājamās daļas no  būves un zemes, kadastra numurs 46469000612, par sākumcenu 6600 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 660 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles Namsaimnieks” namu pārzini, zvanot pa tel. +371 63722463.
 • zemesgabalu Tērvetes iela 39B, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46010155582, platība 0,1424 ha (kadastra apzīmējums 46010155582) par sākumcenu 11400 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1140  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28.februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu Brīvības iela 29A, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46010047810, platība 0,245 ha (kadastra apzīmējums 46010047810), par sākumcenu 8000 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 800  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28.februāris. Informācija par īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu Tilta iela 3, Aucē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46050373714, platība 0,5319 ha, (kadastra apzīmējums 46050373714) par sākumcenu 8500 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 850  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu Līvānu iela 1, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46520060101, platība 0,1627 ha, (kadastra apzīmējums 46520060101) par sākumcenu 5500 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 550  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Saulīši”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46520050538, platība 0,2868 ha, (kadastra apzīmējums 46520050537) par sākumcenu 5400 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 540  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Grantiņi”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46800020147, platība 1,46 ha, (kadastra apzīmējums 46800020147) par sākumcenu 22800 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2280  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāriss. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Vienības”, Augstkalnes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46440020063, platība 2,03 ha, (kadastra apzīmējums 46440020063) par sākumcenu 8000 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 800  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Murri”, Bēnes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46500010422, platība 0,46 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,38  ha, (kadastra apzīmējums 46500010201) par sākumcenu 2800 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 280  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Maliņas”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46600010375, platība 1,1701 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,1163 ha, (kadastra apzīmējums 46600010374) par sākumcenu 6000 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada125. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 600  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Astītes”, Vītiņu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46940050253, platība 3,02 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,95 ha, (kadastra apzīmējums 46940050253) par sākumcenu 14700 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 12. decembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1470  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 28. februāris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Nomas līguma termiņš noteikts 2024.gada 31.decembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties šeit:

un Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni +371 63707249.

Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Reģ.Nr.LV90009115092

 

Norēķinu konts SEB banka AS

Nr. LV94UNLA0050014267180

kods UNLALV2X

 

Norēķinu konts “Swedbank” AS

Nr. LV28HABA0001402050427

kods HABALV22