Izsoles statuss
Noslēgusies
Procedūras veids
Atklāta
Izsoles vieta
Dobeles novada pašvaldības lielā zāle, Brīvības iela 15, Dobele
Izsoles objekts
Nekustamais īpašums

Dobeles novada pašvaldības lielajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā atklātā  mutiskā izsolē  pārdod ar augšupejošu soli:

 • dzīvokli Nr.4 Ezera ielā 1, Bēnē, Bēnes pagastā, Dobeles novadā, 31,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 319/1489 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4650 900 0407, par sākumcenu 1200 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 120 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Auces komunālie pakalpojumi” namu pārzini, zvanot tel. +371 27234102.
 • dzīvokli Nr.12 Priežu ielā 9, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 92,6 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 926/8514 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra numurs 4646 900 0612, par sākumcenu 6600 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 660 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot tel. +371 63722463.
 • zemesgabalu Tilta iela 3, Aucē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4605 037 3714, platība 0,5319 ha (kadastra apzīmējums 4605 037 3714) par sākumcenu 8500 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 850 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 88”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 012 0099, platība 0,0722 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0099) par sākumcenu 2000 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 200 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 153”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 012 0162, platība 0,0603 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0162) par sākumcenu 1800 EUR, solis 150 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 180 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Veczemnieki 38”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 011 0059, platība 0,050 ha (kadastra apzīmējums 4646 011 0059) par sākumcenu 1500 EUR, solis 150 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 150 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu Brīvības iela 29A, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4601 004 7810, platība 0,245 ha (kadastra apzīmējums 4601 004 7810) par sākumcenu 8000 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 800 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • ·zemesgabalu Upes iela 12, Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4601 012 4339, platība 0,0467 ha (kadastra apzīmējums 4601 012 4339) un uz tā esošo dzīvojamo ēku, kadastra apzīmējums 4601 012 4339 002 par sākumcenu 8000 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 800 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Grotas”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 002 0027, kopplatība 13,57 ha (kadastra apzīmējums 4646 002 0027) par sākumcenu 60000 EUR, solis 3000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 6000 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Saules” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4646 002 0030, platība 16,89 ha (kadastra apzīmējums 4646 002 0030) par sākumcenu 75000 EUR, solis 3000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 7500 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Pie Mackiem”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4654 006 0139, platība 3,21 ha (kadastra apzīmējums 4654 006 0139) par sākumcenu 20000 EUR, solis 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2000 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Aiz Počām”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4698 004 0217, platība 1,93 ha (kadastra apzīmējums 4698 004 0217) par sākumcenu 10000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1000 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Jaunzeltiņi”, Vītiņu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4694 002 0082, platība 7,08 ha (kadastra apzīmējums 4694 002 0082) par sākumcenu 35800 EUR, solis 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 3580 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Mežpļavnieku pļava”, Vītiņu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4694 005 0380, platība 1,22 ha (kadastra apzīmējums 4694 005 0380) par sākumcenu 2500 EUR, solis 250 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 250 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Aiz Tenīšiem”, Lielauces pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4676 004 0167, platība 1,21 ha (kadastra apzīmējums 4676 004 0167) par sākumcenu 5200 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 520 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Astītes”, Vītiņu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4694 005 0253, platība 3,02 ha (kadastra apzīmējums 4694 005 0253) par sākumcenu 14700 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1470 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Lejiņas”, Lielauces pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4676 004 0006, platība 2,57 ha (kadastra apzīmējums 4676 004 0232) par sākumcenu 11800 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1180 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Mežābeles”, Lielauces pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4676 003 0229, platība 4,26 ha (kadastra apzīmējums 4676 003 0159) par sākumcenu 15200 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1520 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Pie Tālavām”, Lielauces pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4676 003 0145, platība 3,9044 ha (kadastra apzīmējums 4676 003 0145) par sākumcenu 16200 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1620 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu  www.kadastrs.lv  vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Salas”, Lielauces pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4676 004 0104, platība 1,68 ha (kadastra apzīmējums 4676 004 0229) par sākumcenu 7200 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1520 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Skābenes”, Bēnes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4650 001 0323, platība 2,3 ha (kadastra apzīmējums 4650 001 0323) par sākumcenu 9200 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 920 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lvlv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Pienenes”, Bēnes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4650 001 0398, platība 0,9428 ha (kadastra apzīmējums 4650 001 0395) par sākumcenu 4800 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 480 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Murri”, Bēnes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4650 001 0422, platība 0,46 ha (kadastra apzīmējums 4650 001 0201) par sākumcenu 2800 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 480 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Sudrabvītoli”, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4688 005 0341, platība 1,75 ha (kadastra apzīmējums 4688 005 0341) par sākumcenu 14800 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1480 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lvv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Brekši”, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4688 005 0335, platība 1,84 ha (kadastra apzīmējums 4688 005 0335) par sākumcenu 13000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1300 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Pūlīši”, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4688 001 0404, platība 0,3223 ha (kadastra apzīmējums 4688 001 0159) par sākumcenu 2000 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 200 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Eglīši”, Tērvetes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4688 005 0405, platība 1,2 ha (kadastra apzīmējums 4688 005 0343) par sākumcenu 9500 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 950 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.
 • zemesgabalu “Skaras”, Lielauces pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 4676 004 0146, platība 3,3 ha (kadastra apzīmējums 4676 004 0146) par sākumcenu 11500 EUR, solis 300 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 8. augustam pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 200 EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2022. gada 31. oktobris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lvvai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot +371 63707249.

 

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties šeit:

 vai Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15 Dobelē, darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni +371 63707249.

Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:
Dobeles novada pašvaldība
Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģ.Nr.LV90009115092

Norēķinu konts SEB banka AS
Nr. LV94UNLA0050014267180
kods UNLALV2X

Norēķinu konts “Swedbank” AS
Nr. LV28HABA0001402050427
kods HABALV22