Izsoles statuss
Noslēgusies
Procedūras veids
Atklāta Mutiskā izsole
Izsoles vieta
Dobeles novada pašvaldības lielā zāle, Brīvības iela 15, Dobele
Izsoles objekts
Nekustamais īpašums
 • dzīvokli Nr.2 “Imantas”, Īles pagastā, Dobeles novadā, 46,7 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 467/5256 domājamās daļas no divām būvēm un zemes, kadastra numurs 46649000055, par sākumcenu 1200 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 120 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. janvāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Auces komunālie pakalpojumi” namu pārzini, zvanot pa mob.tel. 27234102.
 • dzīvokli Nr.11 Teodora Celma ielā 14, Bēnē, Bēnes pagastā, Dobeles novadā, 41 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 374/11690 domājamās daļas no būves un zemes, kadastra numurs 46509000409, par sākumcenu 2500 EUR, solis 200 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 250 EUR un dalības maksu 20 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. janvāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Auces komunālie pakalpojumi” namu pārzini, zvanot pa mob.tel. 27234102.
 • zemesgabalu “Svēteļi”, Bukaišu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46560050168, platība 1,24 ha (kadastra apzīmējums 46560050087) par sākumcenu 10000 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1000  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31.janvāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Vecskola”, Bukaišu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46560050177, platība 0,2381 ha (kadastra apzīmējums 46560050170) un uz tā esošo būvi ar kadastra apzīmējumu 46560050086003, par sākumcenu 22000 EUR, solis 2000 EUR. Objekts apgrūtināts ar telpu nomas līgumiem. Nomas līguma termiņš noteikts 2028.gada 31.augusts uz platību 45 mun 2031.gada 14.jūnijs uz platību 77.8 m2. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2200  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31.janvāris. Informācija par īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu 1.maija iela 6, Aucē, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46050141412, platība 0,1855 ha (kadastra apzīmējums 46050141412) un uz tā esošo būvi ar kadastra apzīmējumu 46050141412001, par sākumcenu 5000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 500  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31.janvāris. Informācija par īpašumu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Krauklīši”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460100228, platība 1,69 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,67 ha,  (kadastra apzīmējums 46460100228) par sākumcenu 15000 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1500  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. janvāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 322”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460120327, platība 0,056 ha, (kadastra apzīmējums 46460120327) par sākumcenu 1600 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 160  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. janvāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 531”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460120538, platība 0,0657 ha, (kadastra apzīmējums 46460120538) par sākumcenu 1900 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 190  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. janvāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Pokaiņi 170”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46720090170, platība 0,0594 ha, (kadastra apzīmējums 46720090170) par sākumcenu 1900 EUR, solis 100 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 190  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. janvāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Parūķīši”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46980040426, platība 1,12 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,05 ha,  (kadastra apzīmējums 46980040426) par sākumcenu 5000 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 500  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. janvāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Rudzīši”, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46980040219, platība 0,81 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,71 ha,  (kadastra apzīmējums 46980040219) par sākumcenu 4200 EUR, solis 400 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 420  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. janvāris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Zeme pie Ceļmalām”, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46600030058, platība 1,38 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,36 ha,  (kadastra apzīmējums 46600030058) par sākumcenu 11000 EUR, solis 1000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1100  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. janvāris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Nomas līguma termiņš noteikts 2025.gada 30.septembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Maizītes”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46420040181, platība 3,13 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 3,10 ha,  (kadastra apzīmējums 46420040058) par sākumcenu 20000 EUR, solis 2000 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 2000  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. janvāris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Nomas līguma termiņš noteikts 2025.gada 30.septembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Lācīši”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460100316, platība 0,6492 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,6492 ha,  (kadastra apzīmējums 46460100203) par sākumcenu 5500 EUR, solis 500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 550  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. janvāris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Nomas līguma termiņš noteikts 2025.gada 30.septembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.
 • zemesgabalu “Lāči”, Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra numuru 46460100227, platība 2,15 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,13 ha,  (kadastra apzīmējums 46460100227) par sākumcenu 18000 EUR, solis 1500 EUR. Dalībniekiem līdz 2022. gada 7. novembrim pašvaldībā rakstveidā jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē un maksājumu dokumenti par pašvaldības bankas kontā iemaksāto drošības naudu 1800  EUR un dalības maksu 40 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš - 2023. gada 31. janvāris. Izsoles objekta pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma pašreizējam nomniekam. Nomas līguma termiņš noteikts 2027.gada 30.septembris. Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties šeit:

un Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 15 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni +371 63707249.

Drošības nauda un dalības maksa ieskaitāma:

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Reģ.Nr.LV90009115092

 

Norēķinu konts SEB banka AS

Nr. LV94UNLA0050014267180

kods UNLALV2X

 

Norēķinu konts “Swedbank” AS

Nr. LV28HABA0001402050427

kods HABALV22