Projektu konkursi
pasākums

Pieteikumi Zemgales vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023 konkursam iesniedzami līdz 2023. gada 27. aprīļa plkst. 23.59.

Projektu konkursa mērķi ir veicināt kvalitatīva un daudzveidīga kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai un jaunradi Zemgales vēsturiskajā zemē un veicināt Zemgales vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstību.

Šī mērķa realizēšanai tiek finansēti projekti, kas paredz:

• kvalitatīvas mākslas un kultūras pieejamības nodrošināšanu Zemgales vēsturiskajā zemē;

• Zemgales vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības izzināšanu, saglabāšanu un attīstību;

• ar Zemgales vēsturisko zemi saistītu jaunradi;

• tradicionālo zināšanu un amatu prasmju saglabāšanu, praktizēšanu, dokumentēšanu, izpēti, popularizēšanu, un pārnesi, kā arī to integrāciju tūrisma aktivitātēs;

• bērnu un jauniešu iesaisti kultūras projektu aktivitātēs un radošajos procesos;

• kultūras darbinieku, amatnieku kapacitātes celšanu (semināri, pieredzes apmaiņa, apmācības, u.c.).

• Zemgales vēsturiskās zemes, tās kultūrtelpu un novadu savdabību atainojošu un popularizējošu pasākumu nodrošināšanu;

• profesionālās mākslas pieejamību Zemgales vēsturiskajā zemē, īpaši no centriem attālajās teritorijās.

 

Zemgales vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023 projektu konkursā atbalstu var saņemt tikai tādi kultūras projekti, kurus plānots īstenot laika posmā no 2023. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 15. decembrim (ieskaitot), bez pagarināšanas iespējām. Projektiem pieejamā summa 74400,00 EUR

Projektu iesniedzējiem 17. aprīlī plkst. 11.00 ZOOM platformā norisināsies informatīvs seminārs, kura laikā varēs noskaidrot atbildes uz interesējošiem jautājumiem, ja tādi projekta izstrādes laikā būs radušies. Saite reģistrācijai: https://forms.gle/5rQDp6JBWQ6tNM8z8

 

pasākums