Tūrisma ziņas
Zemgales tūrisma asociācijas biedru kopsapulce Likteņdārzā
Šī gada 29.martā Likteņdārza Saietu namā Koknesē notika biedrības “Zemgales tūrisma asociācija” biedru kopsapulce, kurā biedri iepazīstināja klātesošos ar galvenajiem jaunumiem savos objektos, bet asociācijas valdes priekšsēdētāja - ar valdes paveikto 2022.gadā. Sanāksmes laikā tika apstiprināts biedrības 2022.gada pārskats, valdes sastāva izmaiņas, 2023.gada darbības plāns un jaunais biedru naudas apjoms. Papildus līdzšinējiem darbības virzieniem, asociācija šogad organizēs reģionā nebijušu konkursu “Zemgales Tūrisma gada balva”, kurš notiks 1.novembrī Krustpils pilī, izdos informatīvo materiālu “Zemgales tūrisma jaunumi”, organizēs Zemgales tūrisma jaunumu prezentācijas gidiem, tūroperatoriem un masu medijiem, strādās pie biedru un Zemgales tūrisma piedāvājuma popularizēšanas. Asociācija gada sākumā jau ir apkopojusi Zemgales galveno un tradicionālo pasākumu plānu 2023.gadam, piedalījusies vairākos tūrisma darba semināros ar tūroperatoriem. Klātesošie biedri atzinīgi novērtēja asociācijas valdes paveikto, iespēju klātienē tikties, aprunāties un dibināt kontaktus, kā arī lielisko iespēju iepazīties ar jaunām vietām un objektiem Zemgalē. Biedrības “Zemgales tūrisma asociācija” ir viena no četrām reģionālajām tūrisma asociācijām, kura apvieno fiziskas vai juridiska personas, institūcijas, asociācijas, uzņēmējus un citus pakalpojuma sniedzējus, kuri vēlas attīstīti, pilnveidot un veicināt Zemgales reģiona tūrisma piedāvājumu un jūtas piederīgi Zemgales reģionam. Šobrīd asociācija apvieno 32 biedrus – tūrisma objektus un muzejus, atpūtas kompleksus, naktsmītnes, ēdināšanas un aktīvās atpūtas vietas, biedrības un pašvaldību tūrisma informācijas centrus. Tās galvenie darbības virzieni ir: • Zemgales tūrisma interešu pārstāvniecība Ekonomikas ministrijas tūrisma konsultatīvajā padomē, dažādās valsts un reģiona darba grupās, komisijās; • Ikgadējās Zemgales tūrisma konferences, apmācību, semināru un pieredzes apmaiņas braucienu tūrisma pakalpojuma sniedzējiem organizēšana; • Zemgales tūrisma mārketings, uzturot mājas lapu www.travelzemgale.lv, @TravelZemgale sociālo tīklu kontus, apkopojot Zemgales lielāko pasākumu plānu, popularizējot biedru piedāvājumu; • Žurnālistu un tūroperatoru vizīšu organizēšana un koordinēšana Zemgalē; • Zemgales reģiona tūrisma piedāvājuma prezentēšana valsts un reģiona mēroga darba semināros un kontaktbiržās; • Konkursa “Zemgales Tūrisma gada balva” organizēšana; • Sadarbība ar citām reģionālām un profesionālajām tūrisma asociācijām, (kā Vidzemes, Kurzemes, Latgales tūrisma asociācija, ALTA, LVRA u.c. ) Inese Turkupole-Zilpure Biedrības “Zemgales Tūrisma asociācija” valdes priekšsēdētāja Bauskas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja www.travelzemgale.lv