Sabiedrības ziņas
godi

Piektdien, 25. novembra pēcpusdienā, hercoga Pētera Bīrona kādreizējā rezidencē Rundāles pilī, ar labām domām piepildīti un svinīga noskaņojuma pārņemti ieradīsies gandrīz divi desmiti aizejošā gada Zemgales krietnākie uzņēmēji un viņu pavadoņi.

Pils Baltajā zālē notiks konkursa “Gada uzņēmējs Zemgalē” 2022. gada laureātu godināšana, kas ir pēdējās desmitgades viena no iecienītākajām un iedzīvotāju visaugstāk vērtētajām tradīcijām reģionā. Sarīkojumu organizē Zemgales Plānošanas reģions (ZPR), bet par nominācijai izvirzītajiem kandidātiem, šoreiz attālināti, balsoja Zemgales Attīstības padomes (ZAP) dalībnieki. Šādu atzinību trīs dažādās kategorijās, atbilstīgi ZAP apstiprinātajam Nolikumam, var saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā.

Pārējo kritēriju starpā minēta uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu, dzīves telpas uzlabošanu. Līdztekus tam pretendentam jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši augstu tiek vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskā aktivitāte. Kopš pēdējās Administratīvi teritoriālās reformas, katra no reģionā ietilpstošajām sešām pašvaldībām minētā titula piešķiršanai izvirza  vienu pretendentu trīs dažādās nominācijās: Gada jaunais uzņēmējs ar stāžu līdz pieciem gadiem, Gada mazais/mikro uzņēmējs ar gada apgrozījumu līdz 10 miljoniem eiro un ne vairāk kā 50 darbiniekiem, Gada vidējais/lielais uzņēmējs ar gada apgrozījumu virs 10 miljoniem eiro un vairāk nekā 51 darbinieku.

Aizvadāmā gada laureātu vidū visplašāk ir pārstāvētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību, taču ir arī divas akciju sabiedrības, divas zemnieku saimniecības un viens individuālā darba veicējs. Un tā titula Gada uzņēmējs Zemgalē īpašnieka godā šogad no Jelgavas valstspilsētas ir SIA “RB metāls”, SIA “Baltyre Latvia”, SIA “Latvijas piens”, no Aizkraukles novada – apskates saimniecība “Karlīnas”, zemnieku saimniecība “Ģēģeri”, AS “Virši – A”, no Bauskas novada – SIA “Drukā Bauskā”, SIA “Pīlādzis”, AS “Balticovo”, no Dobeles novada – SIA “Telpa MS”, zemnieku saimniecība “Muldas”, SIA “EAST METAL”, no Jelgavas novada – SIA “Monte Stories”, SIA “ZAZA TIMBER Production”, SIA “DINEX LATVIA”, no Jēkabpils novada – SIA “UZKURI”, SIA “Spāres – L” un SIA “Gaujas Koks”.

Visi laureāti, pateicoties reģiona pašvaldību finansiālam atbalstam, Rundāles pilī saņems īpaši darinātu piemiņas zīmi, Atzinības rakstu un naudas balvu 500 eiro apmērā. Svinīgajā pasākumā aicināti piedalīties pašvaldību vadītāji, vairāku valsts institūciju un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Izskanēs arī īpaši sarūpēta kultūras programma, tradicionāli notiks laureātu un apsveicēju kopīga fotografēšanās.