Sabiedrības ziņas
Dobeles novada pašvaldība

Šodien, 2. aprīlī Attīstības nodaļas Teritorijas plānotāja Sandra Lasmane tikās ar Dobeles Valsts ģimnāzijas 12 UK klases skolēniem, lai stāstītu plašāk par Teritorijas attīstības plānošanas uzdevumiem, dokumentiem, procedūru un sabiedrības līdzdalības iespējām Dobeles novadā.

Kā arī speciāliste atgādināja, ka ar teritorijas plānošanas dokumentiem un informāciju, t.sk. aicinājumiem uz publisko apspriešanu tiek publicēta Dobeles novada pašvaldības mājaslapā, facebook lapā un lietotnē “Dobeles novads”.

Dobeles novada pašvaldība