Sabiedrības ziņas
Bilde

14. Saeimas vēlēšanās vēlētāji var balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs 1. oktobrī no plkst. 7.00 līdz 20.00.

Vēlētāji, kuriem nebūs iespēja nobalsot vēlēšanu dienā, var nodot balsi glabāšanā DOBELES NOVADA DOMĒ, Brīvības ielā 17, Dobelē, Dobeles novadā, iecirkņa Nr. 424 šādās dienās un darba laikos:

Pirmdien, 26.09.2022., no plkst. 17.00 līdz 20.00
Ceturtdien, 29.09.2022., no plkst. 9.00 līdz 12.00
Piektdien, 30.09.2022., no plkst.10.00 līdz 16.00

VĒLĒŠANU IECIRKŅI DOBELES NOVADĀ

 • ANNENIEKU PAGASTA PĀRVALDE  Skolas iela 2, Kaķenieki, Annenieku pag., Dobeles nov.  Nr. 426
 • AUCES PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS  Ausmas iela 3, Auce, Dobeles nov. Nr. 425
 • AURU PAGASTA PĀRVALDE Skolas iela 8, Auri, Auru pag., Dobeles nov. Nr. 427
 • BĒNES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA Sniķeres iela 19, Bēne, Bēnes pag., Dobeles nov. Nr. 429
 • PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPA  "Zvaniņi" Augstkalne, Augstkalnes pag., Dobeles nov. Nr. 440
 • BĒRZES PAGASTA PĀRVALDE Upes iela 1, Šķibe, Bērzes pag., Dobeles nov. Nr. 430
 • BIKSTU PAGASTA PĀRVALDE "Liepziedi", Biksti, Bikstu pag., Dobeles nov. Nr. 431
 • BUKAIŠU TAUTAS NAMS "Lidoņi", Bukaiši, Bukaišu pag., Dobeles nov. Nr. 441
 • DOBELES MŪZIKAS SKOLA Skolas iela 2, Dobele, Dobeles novads Nr. 423
 • DOBELES NOVADA DOME Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles nov. Nr. 424
 • DOBELES PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS Baznīcas iela 6, Dobele, Dobeles nov. Nr. 422
 • GARDENES PAMATSKOLA Priežu iela 21, Gardene, Auru pag., Dobeles nov. Nr. 428
 • ĪLES PAGASTA KLIENTU APKALPOŠANAS PUNKTS "Mālnieki", Īle, Īles pag., Dobeles nov. Nr. 433
 • JAUNBĒRZES PAGASTA PĀRVALDE Ceriņu iela 2, Jaunbērze, Jaunbērzes pag., Dobeles nov. Nr. 434
 • KRIMŪNU PAMATSKOLA "Krimūnu Skola", Krimūnas, Krimūnu pag., Dobeles nov. Nr. 435
 • LIELAUCES PAGASTA PĀRVALDE "Ezerkrasti", Lielauce, Lielauces pag., Dobeles nov. Nr. 436
 • NAUDĪTES PAMATSKOLA "Naudītes Skola", Naudīte, Naudītes pag., Dobeles nov. Nr. 437
 • TĒRVETES PAGASTA PĀRVALDE "Zelmeņi", Zelmeņi, Tērvetes pag., Dobeles nov. Nr. 439
 • PENKULES PAMATSKOLA "Skola", Penkule, Penkules pag., Dobeles nov. Nr. 438
 • PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPA "Sprīdītis", Kroņauce, Tērvetes pag., Dobeles nov. Nr. 432
 • UKRU PAGASTA KLIENTU APKALPOŠANAS PUNKTS "Stariņi", Ukri, Ukru pag., Dobeles nov. Nr. 442
 • VĪTIŅU TAUTAS NAMS "Pagastmāja", Vītiņi, Vītiņu pag., Dobeles nov. Nr. 443
 • ZEBRENES PAGASTA PĀRVALDE "Upītes", Zebrene, Zebrenes pag., Dobeles nov. Nr. 444

Visi Dobeles novada vēlēšanu iecirkņi noteiktos laikos (skatīt zemāk) būs atvērti arī pirms vispārējās vēlēšanu dienas, tajos būs pieejamas ziņas par deputātu kandidātiem, vēlēšanu kārtību, kā arī būs iespēja iesniegt iesniegumu balsojumam atrašanās vietā. Iepriekš nobalsot vēlēšanu iecirkņos pirms 1. oktobra gan nevarēs, ja ir šāda nepieciešamība, to var izdarīt, nodot balsi glabāšanā DOBELES NOVADA DOMĒ, Brīvības ielā 17, Dobelē, Dobeles novadā, iecirkņa Nr. 424.

Dienas un laiki, kuros vēlēšanu iecirkņi būs atvērti pirms vispārējās vēlēšanu dienas: 

Pirmdien, 26.09.2022., no plkst. 17.00 līdz 20.00
Otrdien, 27.09.2022., no plkst. 8.00 līdz 11.00
Trešdien, 28.09.2022., no plkst. 17.00 līdz 20.00
Ceturtdien, 29.09.2022., no plkst. 9.00 līdz 12.00
Piektdien, 30.09.2022., no plkst. 10.00 līdz 16.00