Tūrisma ziņas
Kristīne Tjarve

13. aprīlī, Vecauces pilī pulcējās Dobeles novada tūrisma uzņēmēji, lai uzzinātu aktualitātes Dobeles novada pašvaldībā, kā arī lai runātu par tūrisma nozarē sastopamajiem sarežģījumiem un izaicinājumiem, un kopīgi rastu idejas to risinājumiem, vienlaikus pievēršoties sadarbības stiprināšanas jautājumam, kas tūrisma nozarē ir īpašs svarīgi, lai tūristiem varētu sniegt informāciju par dažādību tūrisma pakalpojumu jomā novadā.

Semināra sākumā, uzrunājot klātesošos, Dobeles novada domes priekšsēdētājs teica: “Vispirms gribu jums visiem, kuri savu aicinājumu un izaicinājumu redz tieši tūrisma nozarē novadā, pateikties, ka esat atraduši brīdi brīva laika, lai sapulcētos kopā. Nevar neatzīmēt, ka tūrisma nozare Dobeles novadā pēdējo gadu laikā ir kļuvusi daudz spēcīgāka un apmeklētājiem interesantāka, un tas noteikti ir tieši jūsu visu nopelns, jo katrs mazais piedāvājums papildina viens otru, tā radot pievilcīgu vidi gan vietējiem iedzīvotājiem, gan novada viesiem. Šādas tikšanās ar konkrētu nozaru pārstāvjiem, manuprāt, ir ļoti lietderīgas, jo tā mēs - pašvaldības pārstāvji - varam tuvāk iepazīt tos aktīvos “darītājus”, kuriem pateicoties, mūsu novads kļūst arvien labāks, skaistāks un atpazīstamāks. Turklāt šādās neformālās tikšanās reizēs mums arvien paveras iespēja iepazīt vienam otru tuvāk, sadzirdēt vienam otru un veidot sadarbību. Vēl arvien pastāvu uz savu nostāju, ka vissvarīgākais ir ne tikai uzklausīt, bet gan sadzirdēt.”

Dobeles Tūrisma informācijas centra vadītāja Kristīne Štosa semināra dalībniekus informēja ne tikai par aktualitātēm tūrisma jomā, tai skaitā īstenoto projektu 33 audio gidu ieviešanā novadā, populārākajiem galamērķiem un tūristu skaitu novadā pērnajā gadā, bet arī par veiksmīgi īstenoto sadarbību ar Zemgales Plānošanas reģionu un “Lauku ceļotājs”, kā arī iespējamo tūrisma jomas stiprināšanu novadā un iespējamo tūristu piesaisti no Lietuvas. Tāpat viņa iepazīstināja klātesošos ar jauno tūrisma platformu www.visitdobele.lv, kur būs pieejama izsmeļoša informācija par tūrisma iespējām Dobeles novadā un tiks publicēta visa aktuālā tūrisma nozares informācija. Ņemot vērā, ka pagājušā gadā Zemgales reģions nepiedalījās tūrisma izstādē - gadatirgū “Balttour 2022”, Dobeles Tūrisma informācijas centra vadītāja rosināja klātesošos uz diskusiju par Dobeles novada dalības lietderību tajā. Viedokļi šajā jautājumā atšķīrās, taču klātesošie atzina, ka “Balttour” vairāk kalpo kā sava reģiona reklāma Latvijas kontekstā, nevis tūristu piesaistes process. Diskusijas gaitā izkristalizējās arī vairāki virzieni, ko kopīgiem spēkiem attīstīt, lai popularizētu savā apkārtnē un novadā esošos tūrisma objektus.

Kā īpaši lietderīgu semināra dalībnieki novērtēja Kristīnes Tjarves, komunikācijas nozares praktiķi ar vairāk nekā 18 gadu pieredzi, lekciju “Sociālo mediju komunikācijas principi tūrisma uzņēmumiem,” kuras laikā semināra dalībnieki ne tikai uzzināja par sociālo mediju tendencēm un nozīmi komunikācijā, bet arī saņēma ļoti noderīgus, praktiskus padomus populārāko sociālo mediju izmantošanā un atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Tāpat tikšanās laikā tūrisma uzņēmēji dalījās pieredzē par aizvadīto tūrisma sezonu, izaicinājumiem, kādi radušies Covid-19 pandēmijas laikā, kā arī iepazīstināja ar savu piedāvāto tūrisma pakalpojumu jaunumiem. Novērtējot šādu tikšanos lietderību, tika nolemts, ka šādas tikšanās turpmāk jārīko biežāk, tiekoties tieši klātienē pie tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, lai savstarpēji iepazītos tuvāk un veicinātu sadarbību, jo tūrisma nozarē iesaistīto personu tikšanās ir ne tikai vērtīgs informācijas apmaiņas un iegūšanas veids, bet arī lieliska iespēja iepazīties ar iespējamajiem sadarbības partneriem, veicinot tūrisma izaugsmi un vienotu redzējumu tūrisma attīstībai visā Dobeles novadā.

Dienas kārtības turpinājumā vairāki novada tūrisma uzņēmēji dalījās ar saviem ikdienas pieredzes stāstiem. Brīvdienu mājas “Silmaļi” pārstāve Laura Dunauska pārsteidza ar savas ģimenes stāstu par to, kā nonākuši līdz brīvdienu mājas pakalpojuma piedāvājumam plašākam interesentu lokam, vienlaikus uzsverot, ka tieši Tērvetes daba, skaistā ainava un aktīvās atpūtas piedāvājums tur pat Tērvetē ir tās lietas, kas piesaista apmeklētājus, jo “Silmaļi” ir kā maza un mājīga miera osta, kur atgūt spēkus pēc straujās darba dunas, turklāt, atrodoties blakus Latvijas valsts mežu dabas parkam Tērvetē, interese par atpūtu un nakšņošanu “Silmaļos” arvien pieaug, jo vecāki, kuri reiz ciemojušies pasaku pasaulē Tērvetē kā bērni, nu jau aicina iepazīt meža takas un rūķu ciemu arī savas atvases, tādējādi vērojama dabas mīļotāju paaudžu pēctecība un zaļā tūrisma popularitātes pieaugums.

Radošās darbnīcas “Piesta” idejas autore un īstenotāja Naja Gaile klātesošos pārsteidza ar savā darbnīcā pieejamo radošo darbnīcu klāstu, kas ir ļoti plašs un dažādām interesēm atbilstošs. “Piesta” produkti var palīdzēt aizstāt daļu organismam un videi nedraudzīgu produktu, tā mazinot saskari ar ķimikālijām, jo produkti tiek gatavoti no dabiskām izejvielām bez mākslīgām piedevām. Naja stāsta, ka viņas darbnīcā var izgatavot gan dažāda veida un formu sveces, lavandas produktus un papīru, gan arī dažādus interjera priekšmetus. Tāpat “Piestā” top oriģinālas, no Latvijas laukakmens gatavotas piestas, betona spainīši un pirtslietas. Naja Gaile nodrošina arī meistarklases citviet, dodoties pie klientiem ar izbraukuma meistarklasēm.

Atpūtas bāzes “Vipēdis” aktīvā komanda - Palkavnieku ģimene - iepazīstināja ar savas atpūtas bāzes tapšanas vēsturi, interesantā makšķerēšanas tūrisma perspektīvām, kā arī dalījās ar šīs nozares “ēnas pusi”: “Skumīgi, taču vienmēr jāatceras, ka ne visi cilvēki ir tik godprātīgi, kā gribētos. Gadu gaitā esam iepraktizējušies jau pēc pirmās sarunas atpazīt negodprātīgus atpūtniekus. Esam nomakšķerētās zivis pat pamanījuši aizbāztas aiz biksēm, jakas un ne tikai… Par cilvēku izdomu varētu sarakstīt veselu romānu,” atzina Liene Palkavniece.

Dienas noslēgumā semināra dalībniekiem bija iespēja uzzināt par novadā vēl iepriekš nebijušu interaktīvo “spēli” - audio gidu “Vecauces muižas noslēpumi”, un pat pašiem iejusties detektīvu lomā, dodoties īpašā pastaigā pa Vecauces pils parku, lai atklātu Vecauces muižas noslēpumus ar unikālā audio gida, kas veidots vēsturiska detektīva žanrā, palīdzību. Lai atrisinātu nozieguma “mīklu”, detektīva sertifikāts nebija nepieciešams, bet kāre pēc jauniem piedzīvojumiem un ass prāts gan! Ar audio gida tapšanas gaitu, video un vietējiem “aktieriem”, kuri piedalījās tā filmēšanā, iepazīstināja Vija Kurpniece un Eduards Melnis – Liepiņš.

Paldies uzņēmējiem un tūrisma nozarē strādājošajiem par tikšanos un dalību pasākumā, kā arī Vecauces pils pārvaldniecei Inesei Kaminskai par viesmīlīgo semināra dalībnieku uzņemšanu Vecauces pilī!

Tūrisms
Tūrisma centrs
Turisma 2
Tūrisms5
Turisma4
Tūrisms7

 

Informāciju sagatavoja:

Dobeles novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Foto: Dobeles novada pašvaldība