Covid-19

Nosacījums par vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu stāsies spēkā no 2022. gada 15. februāra. Sertifikāta derīguma termiņš tiek skaitīts no nākamās dienas pēc primārās vakcinācijas kursa pabeigšanas datuma.

Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" un Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" grozījumos, noteikts Covid-19 sertifikātu derīguma termiņš pieaugušajiem iedzīvotājiem.

Veikta primārā Covid-19 vakcinācija

Pārslimota* Covid-19 infekcija pirms Covid-19 vakcinācijas un primārā vakcinācija veikta ar vienu vakcīnas devu

Primārā vakcinācija veikta ar vienas devas Covid-19 vakcīnu un pārslimota* Covid-19 infekcija pēc vakcinācijas

Vaxzevria (Astra Zeneca) – Comirnaty (Pfizer-BioNtech) -Spikevax (Moderna) ar divām vakcīnu devām - 270 dienas (9 mēneši)

 

Covid-19 Vaccine Jansssen  (Johnson&Johnson) ar vienu vakcīnas devu - 150 dienas (5 mēneši)

Vaxzevria (Astra Zeneca)  Comirnaty (Pfizer-BioNtech) Spikevax (Moderna) Covid-19 Vaccine Jansssen (Johnson&Johnson) - 270 dienas (9 mēneši)

Covid-19 Vaccine Jansssen (Johnson&Johnson) - 270 dienas pēc pārslimošanas fakta (9 mēneši)

Vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņi
*Inficēšanās ar Covid-19 ir apstiprināta ar pozitīvu RNS testu, kas veikts laboratorijā. 

Kā noskaidrot sertifikāta derīguma termiņu?

Tiek vērtēts tehniskais risinājums, lai no 15. februāra atspoguļotu paziņojumu par sertifikāta derīguma termiņa beigām katra lietotāja profilā tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv

Šobrīd derīguma termiņu var aprēķināt, apskatot savā sertifikātā norādīto datumu, kurā veikta vakcinācija. Vakcinācijas datums ir redzams sertifikāta pilnās versijas (PDF formātā) sadaļā “Vakcinācijas datums" (pilnā versija ir pieejama, pieslēdzoties www.covid19sertifikats.lv). Piecu vai deviņu mēnešu derīguma laiks ir jārēķina sākot ar nākamo dienu pēc potes saņemšanas.

 Cik ātri kļūst derīgs sertifikāts par balstvakcināciju?

Balstvakcinācijas sertifikāts kļūst derīgs izmantošanai pēc tam vakcinācijas iestāde ir ievadījusi datus par vakcinācijas faktu E-veselības sistēmā. Vienlaikus jāņem vērā, ka informāciju par veikto balstvakcināciju ārstniecības iestādes drīkst ievadīt E-veselības sistēmā 48 h laikā pēc vakcinācijas. Tiklīdz informācija ir pieejama E-veselības sistēmā, tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ir pieejams balstvakcinācijas sertifikāts.

Vai balstvakcinācijas sertifikātam ir noteikts derīguma termiņš?

Balstvakcinācijas sertifikātam šobrīd nav noteikts derīguma termiņš.

Vai bērnu sertifikātiem ir noteikts derīguma termiņš?

Vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš netiek attiecināts uz bērniem līdz 18 gadiem, jo bērniem pašlaik nav pieejama balstvakcinācija.

Ja ir pārslimots Covid-19 un pēc tam saņemtas divas potes - vai sertifikātam ir noteikts derīguma termiņš?

Šādā gadījumā sertifikātam nav noteikts derīguma termiņš. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka pārslimošanas faktam ir jābūt apstiprinātam ar pozitīvu RNS testu, kas veikts laboratorijā.

Ja ir saņemtas divas Vaxzevria, Comirnaty vai Spikevax potes un pēc tam ir pārslimots Covid-19 - vai sertifikātam ir noteikts derīguma termiņš?

Šādā gadījumā sertifikātam nav noteikts derīguma termiņš. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka pārslimošanas faktam ir jābūt apstiprinātam ar pozitīvu RNS testu, kas veikts laboratorijā.

Saņemta 1. pote, pēc tam pārslimots Covid-19, un tad saņemta 2. pote - vai sertifikātam ir derīguma termiņš?

Šādā gadījumā sertifikātam nav noteikts derīguma termiņš. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka pārslimošanas faktam ir jābūt apstiprinātam ar pozitīvu RNS testu, kas veikts laboratorijā.

Vai vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš attiecas arī uz ceļošanu? 

Vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš attiecas arī uz ieceļošanu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs un Norvēģijā, Īslandē, Lihtenšteinā, Šveices Konfederācijā. Vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš - 9 mēneši (270 dienas), neatkarīgi no vakcīnas nosaukuma.

Savukārt prasības attiecībā uz vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu dažādu pakalpojumu saņemšanai, ēdināšanas iestāžu apmeklēšanai u.c. konkrētajā valstī, nosaka katra valsts individuāli. Līdz ar to, pirms došanās uz izvēlēto galamērķi, ieteicams noskaidrot valstī noteiktās prasības attiecībā uz vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu un izmantošanu iekšzemē.

Cik potes ir jāveic balstvakcinācijas ietvaros?

Balstvakcinācijas ietvaros tiek veikta viena papildu pote jeb vienas vakcīnas devas ievade.

Kā pierakstīties balstvakcinācijas saņemšanai?

  • Portālā www.manavakcina.lv;
  • Zvanot uz tālruņa numuru 8989;
  • Zvanot sava ģimenes ārsta praksei vai tuvākajai ambulatorajai ārstniecības iestādei (poliklīnika, veselības centrs u.c.).
     

Informācija par Covid-19 vakcinācijas sertifikātu Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.

Informē:
Valda Zvirbule
Dobeles novada pašvaldības
Veselības veicināšanas koordinētāja
Tālr. +371 29615868