Tūrisma ziņas
zebrus

Zemgales reģiona Latvijas Lietuvas robežas teritorijas tūrisma objekti aicināti pieteikties, lai kļūtu par daļu no video tūrēm par ceļošanas iespējām Zemgales pierobežā.

Ieceri īsteno Zemgales plānošanas reģiona projektā “Uzņēmējdarbība Zemgalē”, tās ietvaros tiks izveidotas četras tematiskas video ekskursijas ar mērķi popularizēt tūrisma aktivitātes pierobežas pašvaldībās, atbalstīt vietējos pierobežu teritorijas uzņēmumus un veicināt jaunu tūrisma pakalpojumu radīšanu. Kā video fokuss izvēlētas pierobežas teritorijas, lai popularizētu mazāk pazīstamus, bet nozīmīgus vai jaunus tūrisma objektus un maršrutus, tajā tiks iekļauti valsts, pašvaldību un privāti tūrisma objekti. Video tūres plānotas latviešu, angļu un lietuviešu valodā.

Pieteikties aicināti tādi objekti kā pilis un muižas, gastronomiski galamērķi, ģimenēm interesantas vietas, objekti dabā un aktīvas laika pavadīšanas iespējas, amatnieku un mājražotāju sētas, pirts rituālu un labjūtes pakalpojumu sniedzēji, kā arī citi aizraujoši, netipiski vai citā veidā unikāli galamērķi, kas būtu saistoši arī ārvalstu viesiem.

Pieteikties var līdz 17. februārim (ieskaitot), sūtot e-pastu uz sigita.silvjane@zpr.gov.lv. Ziņojumā jānorāda tūrisma objekts, tā darbības joma, tiešsaistes vietne (mājaslapa un/vai sociālo tīklu lapa), atrašanās vieta, apmeklētāju skaits 2022. gadā vai vidējais apmeklētāju skaits gadā.

Tūrisma objektu attiecināmā teritorija (atrašanās vieta): 

Dobeles novadā: Auces pilsēta un Vecauces, Bēnes, Īles, Lielauces, Ukru un Vītiņu, Penkules, Auru, Krimūnu, Naudītes, Bukaišu, Augstkalnes, Tērvetes pagasts.

Jelgavas novadā: Elejas, Lielplatones, Sesavas, Vilces, Vircavas, Zaļenieku, Platones pagasti.

Bauskas novadā: Bauska, Bārbeles, Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Kurmenes, Mežotnes, Skaistkalnes, Stelpes, Valles, Vecsaules, Svitenes, Rundāles un Viesturu pagasti.

Jēkabpils novads: Viesītes, Saukas, Elkšņu, Rites pagasti, Viesīte,
Aknīste, Aknīstes pag., Gārsenes, Leimaņu, Asares, Kalna, Zasas, Rubenes, Dunavas pagasti.

Aizkraukles novads: Jaunjelgava, Jaunjelgavas, Daudzeses, Seces, Sērenes, Staburaga, Sunākstes, Mazzalves, Zalves, Neretas, Pilskalnes pagasti.

Projekts “Uzņēmējdarbība Zemgalē” tiek ieviests EEZ grantu 2014. - 2021. gada perioda programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta kopējais budžets ir 969 256 EUR, no kuriem programmas līdzfinansējums ir 793 867,70 EUR.

iln

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai