Pašvaldības ziņas
Iedzīvotāju tikšanās

Lai prezentētu budžetu 2024. gadam, domes priekšsēdētājs kopā ar pašvaldības speciālistiem organizē iedzīvotāju tikšanos pilsētās un pagastos.

Tiks pārrunāts kopējais pašvaldības, izglītības, sporta un kultūras, kā arī sociālās jomas, infrastruktūras un pašvaldības policijas budžets.

 

Pirmās tikšanās paredzētas: Jaunbērzes, Lielauces, Naudītes, Tērvetes pagastos un Auces pilsētā, plkst. 17:30.