Sabiedrības ziņas
Sporta spēles

Lai skaidrotu traumatisma riska faktorus, Veselības ministrija uzsākusi kampaņu
«Pārvērt pārdrošību par drošību!».
Tās mērķis ir izglītot un informēt dažāda vecuma bērnus, viņu vecākus un citus pieaugušos par drošību, biežāko traumu veidiem, kas aktuāli katram vecumposmam, traumu gūšanas apstākļiem un veicamajiem profilakses pasākumiem, tādējādi samazinot bērnu traumatismu Latvijā.

Vairāk: http://www.esparveselibu.lv/.../parvert-pardrosibu-par...

Kampaņas ietvaros plānots organizēt bērnu drošības dienas sporta spēles un jau 4. jūnijā tās notiks Dobelē, Skolas ielā 1!

Vecuma grupas: bērni un
jaunieši (no 6 līdz 18 gadiem (optional).

Dalība sporta spēlēs ir bezmaksas.

Drošību uzraudzīs spēļu rīkotāji un tiesneši, par veselību rūpēsies medicīnas telts.

Sporta spēlēs paredzēts iesaistīt aptuveni 100 bērnus.

Bērniem tiks sniegta iespēja piedalīties gan individuālajās disciplīnās, gan komandas aktivitātēs.

Katrā disciplīnā tiks noteikti pirmo trīs vietu ieguvēji, kas saņems diplomus un motivācijas balvas.

Individuālie uzdevumi:
priekšmetu galds,
balansa dēlis,
atmiņas spēle,
labirinta skrējiens,
zvanu koridors;

Komandu spēles:
koka tilts,
ūdens spainis,
mini futbols,
galda hokejs,
flipper;

Papildus aktivitātes:
jautrā stafete,
lielais koka domino,
lielā dārza spēle,
jautrā lapsa,
slapjā truba u.c.

DIENAS PLĀNS

11:00 – Ierašanās
11:05 – Sveiciens no pasākuma vadītāja: dienas informācija,
noteikumu skaidrojums, drošības noteikumi
11:00 – 14:00 – Reģistrēšanās spēlēm pieejama visu laiku
11:00 – 14:00 – Individuālās aktivitātes un komandu disciplīnas
11:00 – 14:00 – Apbalvošana (pateicības un medaļu pasniegšana)
kā tikko dalībnieks ieguvis visus zīmodziņus
14:00 – Spēļu noslēgums

Sporta spēles ir bezmaksas un visi materiāli tiks nodrošināti.

Bērnu drošības dienas sporta spēles ir publisks pasākums, kura norise var tikt fotografēta un filmēta. Iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātes vai pasākuma atskata izstrādei.

Kampaņa tiek realizēta Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa
„Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros saskaņā ar atklāto konkursu “Sabiedrības informēšanas kampaņa par bērnu drošību”,
identifikācijas numurs VM 2021/15/ESF