Pašvaldības ziņas
Tikšanās

Š.g. 3. aprīlī ar Dobeles novada domes vadību un pašvaldības vadošajiem speciālistiem Tērvetes Kultūras namā tikās Tērvetes pagasta iedzīvotāji. Tiesa gan, šo iespēju neizmantoja kupls apmeklētāju skaits, bet tie, kas uz tikšanos bija atnākuši, ieguva pilnīgu priekšstatu par galvenajām pašvaldības darbības jomām, tām piesaistītajiem budžeta līdzekļiem 2024. gadā un vadītāju viedokļiem par aktualitātēm Tērvetē.

Savstarpēji tika pārrunāti drošības un sabiedriskās kārtības jautājumi gan Tērvetes sporta laukumā Kroņaucē, gan par vietējo iedzīvotāju pārvietošanās paradumiem, kas nebūt nav satiksmē pareizākie un pieņemamākie. Vienlaikus tika gūts priekšstats, cik operatīvi visu fiksē pagastā uzstādītās video novērošanas kameras, kas ļāvušas atklāt pilnībā visus fiksētos pārkāpumus.

Vairāki iedzīvotāju jautājumi bija saistīti ar Tērvetes pagastā esošajiem graustiem un teritoriāli nesakārtotām vietām. Īpašu uzmanību gan tērvetnieki, gan Dobeles novada pašvaldība vērš uz to, lai pēc iespējas ātrāk sakārtotu draudīgā skata krāsmatas privātīpašumā “Laktas”, kas šobrīd ir gana nepievilcīga vizītkarte ikvienam, kas iebrauc Tērvetē no Zaļenieku puses.

Sarunā tika diskutēts par pedagogu nodrošinājumu ne tikai Annas Brigaderes pamatskolā, bet arī Augstkalnes pamatskolā. Par vakancēm diskusija turpinājās arī saistībā ar joprojām esošo brīvo pasākumu organizatora darba vietu Tērvetes Kultūras namā.

Atgādinām, ka šādas tikšanās ir lieliska iespēja pagastu iedzīvotājiem diskutēt ar Dobeles novada pašvaldības vadību par aktuālām tēmām, tā ir iespēja sarunām arī par ērtiem un neērtiem jautājumiem pozitīvā gaisotnē.