lugsanas

Rosinot visus vienoties kopīgā darbā valsts un pašvaldības attīstības veicināšanā, šodien, 7. jūnijā, Dobeles kultūras namā, kopīgās Lūgšanu brokastīs tikās gan dažādu konfesiju mācītāji un novada vadība, gan vietējie uzņēmēji, papildinot Dobeles pilsētas svētku programmu ar īpaši sirsnīgu un dvēselisku pasākumu un aicinot novērtēt skaisto pilsētu, kurā dzīvojam.

“Kopā mēs spējam mainīt notikumus un veicināt attīstību mūsu novadā. Spēcīgi novadi veido stipru Latviju, mūsu novadam šodien un rīt ir jābūt tādam, kur mūsu bērni var izaugt par labiem un gudriem cilvēkiem, tāpēc centīsimies to tādu arī veidot, tādu, kādu mēs vēlētos  atstāt saviem pēctečiem – stipru, drošu un svētīgu!,” uzrunājot klātesošos, uzsvēra Dobeles novada domes mērs Ivars Gorskis.

Lūgšanu brokastis šogad caurvija doma par mīlestību un pateicību, mācītājiem aicinot visus vairāk novērtēt to, kas mums pieder, vietu, kurā dzīvojam. Prāvests Oskars Laugalis, uzrunājot sanākušos, teica: “Mīlestība ārstē cilvēkus – gan tos, kas to dod, gan tos, kas saņem.” Viņš aicināja, dzīvojot tik atsvešinātā un fragmentētā pasaulē, vairāk piedomāt, cik svarīga arī ikdienā ir mīlestība.

Lūgšanu brokastu uzrunas papildināja arī muzikāli priekšnesumi.

Lūgšanu brokastis ir daļa no starptautiskas iniciatīvas. Šis pasākums aizsākās Amerikas Savienotajās Valstīs 1952. gadā, kad vadītāji saprata, ka labklājība vien nespēs risināt daudzos izaicinājumus sabiedrībā. Tādēļ vienotībā un saskaņā, lūdzot Dieva svētību tautai un valstij un veidojot dziļāku savstarpēju uzticēšanos brokastu laikā, viņi guva stiprinājumu un gudrību. Līdzīgi pasākumi katru gadu notiek vairāk nekā 40 valstīs, to skaitā arī Igaunijā un Lietuvā. Katru gadu arvien jaunas valstis uzsāk šo tradīciju, uzaicinot valsts līderus kopīgai sadraudzībai, iedrošinājumam un Dieva meklējumiem lūgšanā.

Šādas Lūgšanu brokastis Dobelē norisinājās jau astoto reizi.

Jāpiebilst, ka līdzekļus, kas palika no brokastu dalības maksas, šogad paredzēts nodot audžumātei,  Mārai Uļjānei, kas audzina daudzbērnu ģimeni.

ivars
basjdr

Informāciju sagatavoja Dobeles novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa

FOTO: Dobeles novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa