Pašvaldības ziņas
goda zime

“Mēs patiesi varam būt lepni, ka mūsu novadā dzīvo cēli, krietni un strādīgi ļaudis – viņi labi dara savu darbu, palīdz līdzcilvēkiem, dalās ar savu gudrību, nav vienaldzīgi pret apkārt notiekošo un tā vienkārši padara mūsu Latviju labāku! Viņi nekurn un nesūdzas, bet ar degsmi, pašaizliedzību, atbildību, ieliekot savu sirdi un dvēseli, dara to, kas viņiem rada gandarījumu! Viņu devumu dažādās novadam nozīmīgās jomās ir novērtējuši arī apkārtējie cilvēki, un tāpēc šovakar man būs īpašs gods un lepnums kopā ar jums sumināt un ar piešķirto apbalvojumu pateikties tiem īpašajiem darītājiem, kuri tic sev, savam novadam un valstij,” uzrunājot klātesošos 18.novembra svinīgajā pasākumā,kurā tika pasniegti Dobeles novada pašvaldības apbalvojumi - “Goda zīme” teica Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis.

Ivars

Svinīgais pasākums sākas ar 18.novembra gaviļnieka Laimoņa Ezergaiļa sveikšanu simtajā dzimšanas dienā, visiem klātesošajiem skanīgi nodziedot “Daudz baltu dieniņu”. 


Pēc tam tika godināti Dobeles novada pašvaldības apbalvojumu saņēmēji. Jāatgādina, ka, lepojoties ar novadnieku paveikto, Dobeles novada dome lēmusi šogad pasniegt Dobeles novada pašvaldības “Goda zīme” Andrejam Spridzānam par ilggadējiem nopelniem un atbildīgu darbu izglītības, zinātnes, kultūras, medicīnas, uzņēmējdarbības jomas attīstības veicināšanā Dobeles novadā, kā arī Vairim Jēkabsonam par mūža ieguldījumu un nesavtīgu profesionālo darbu pacientu veselības aprūpes nodrošināšanā Dobeles novadā.

A. Spridzans

Tāpat tika pasniegts Dobeles novada pašvaldības Atzinības raksts Vijai Keršus - par ilggadējiem nopelniem un atbildīgu darbu Dobeles novada attīstības veicināšanā. Dobeles novada pašvaldības Atzinības raksts piešķirts arī Ingrīdai Frickausai - par mecenātismu un sevišķi nozīmīgu ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un uzturēšanā Dobeles novadā. Dobeles novada pašvaldības Atzinības rakstu piešķīra arī Guntim Jānim Eniņam - par nozīmīgu ieguldījumu vides kvalitātes uzlabošanā un dabas aizsardzībā Dobeles novadā.

V. Kersus
G.Enins
I.Frickausa

Saskaņā ar nolikumu "Par Dobeles novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību" ir nodibināti divi apbalvojumi: "Dobeles novada pašvaldības Goda zīme" un "Dobeles novada pašvaldības Atzinības raksts". Augstākais apbalvojums ir Goda zīme. Ar Goda zīmi var apbalvot tikai fiziskas personas. Ar Atzinības rakstu var apbalvot gan fiziskas, gan juridiskas personas.

Goda zime


Apbalvojumus piešķir par novadam nozīmīgu un plašu atpazīstamību guvušu pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti; par nozīmīgu ieguldījumu saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā; par izcilu profesionālo meistarību, kas sekmējusi novada atpazīstamību; par mūža ieguldījumu un izciliem nopelniem darbā novadā; par varonību un cilvēku glābšanu ekstremālās situācijās.


Apbalvojumiem izvirzītos pretendentus izvērtē Dobeles novada Apbalvošanas komisija, kura darbojas saskaņā ar Domes apstiprinātu nolikumu. Apbalvojumu Goda zīme persona var saņemt tikai vienu reizi, bet Apbalvojumu Atzinības raksts personai var piešķirt atkārtoti, bet ne biežāk kā reizi četros gados.


Dobeles novada pašvaldības apbalvojumi tika iedibināti 2007. gadā.