Pašvaldības ziņas
Stājas spēkā saistošie noteikumi

2024. gada 10. aprīlī stājas spēkā: 

  • Saistošie noteikumi Nr.9 "Par Dobeles novada pašvaldības domes 2022. gada 13. maija saistošo noteikumu Nr. 18 "Par licencēto makšķerēšanu un zemūdens medībām Lielauces ezerā 2022.-2026. gadam" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
  • Saistošie noteikumi Nr. 11 "Par Dobeles novada simboliku"
  • Saistošie noteikumi Nr.12 "Grozījumi Dobeles novada pašvaldības domes 2023. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 24 "Dobeles novada pašvaldības nolikums""