Pašvaldības ziņas
saistošie noteikumi

2024. gada 29.maijā stājas spēkā saistošie noteikumi nr. 10 ”Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2023. gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Dobeles novada pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi"