Izglītības ziņas
katram savs ziedonis

20. maijā Dobeles Mākslas skolas ziedošajā dārzā pirmo reizi Dobeles novada Izglītības pārvalde 5. – 8. klašu skolēniem - interesentiem piedāvāja iespēju piedalīties kultūras pašizpausmes pasākumā - jaunrades darbu RADĪŠANĀ un RĀDĪŠANĀ.

Tā bija iespēja katram pasākuma dalībniekam atrast sevi brīvās domas lidojumā, krāsu priekos, skaņu rakstos, kustību mākslā un improvizācijas spēlēs. Ar lielu interesi jaunieši lasīja Imanta Ziedoņa darbus zaļajā bibliotēkā, vēroja pašu ilustrētās dzejnieka Epifānijas un spēlēja teātri pēc autora pasaku motīviem.

Viennozīmīgi, tā bija katram citāda un savādāka, tomēr savā radošumā satikšanās ar Imantu Ziedoni - izcilo dzejnieku, publicistu, īsās prozas autoru, tulkotāju, scenāristu, vienu no populārākajiem latviešu literāro pasaku autoriem un spilgtu sabiedrisko darbinieku.

Lai skolu jauniešiem domu un iztēles lidojums būtu drošāks un augstāks, par to parūpējās Linda Ulāne bijusī Dobeles Valsts ģimnāzijas absolvente,  Bites bibliotēkas vadītāja Gita Čigāne, Dobeles Amatniecības un vispārējās vidusskolas latviešu valodas skolotāja Linda Gudzovska, Dobeles Mākslas skolas skolotāja Inga Ozoliņa, Dobeles Mūzikas skolas pedagogs Artūrs Knope. Deju studijas Panda vadītājas Andas Zarembas iestudējumā “Sarkano pasaku” izdejoja Maira un Anna, savukārt par “Dzintarainās pasakas” un “Lāču pasakas” iestudējumiem jāpateicas Dobeles Valsts ģimnāzijas septīto klašu skolēniem un viņu skolotājai Vēsmai Ronei.

Paldies par pozitīvo kopnoskaņojumu pasākuma vadītājai Sintijai Silovai, par saulaino un ziedošo pagalma atmosfēru paldies Dobeles Mākslas skolas direktorei Aigai Lasmanei – Erdamai un visam skolas kolektīvam!

Liels PALDIES par pasākuma ideju, tās īstenošanu un interesentu kopā saaicināšanu Dobeles novada Izglītības pārvaldei, īpaši metodiķei Anitai Celmiņai!

Domāšana sākas tieši no brīnuma, izbrīna un brīnīšanās.

Daba kā brīnums, cilvēks kā brīnums, un pats kā brīnums.

/Imants Ziedonis/

Mums visiem bija iespēja sastapt un izdzīvot brīnumu.

ziedonis
ziedonis
ziedonis

Informāciju sagatavoja: Dobeles novada Sabiedrisko attiecību nodaļa

Foto: Dobeles novada Sabiedrisko attiecību nodaļa