Sabiedrības ziņas
Dobeles Ūdens

SIA "DOBELES ŪDENS" INFORMĒ! 

No 2023. gada 1.  janvāra tiks mainīti šī brīža esošie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi, kas būs spēkā līdz 2023. gada 30. aprīlim. 

Aptiprināti sekojoši tarifi: 

Ūdens pakalpojumu tarifs 1,53 EUR/m3 ;
Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 2,39 EUR/m3
*Netiek iekļauts PVN 

No 2023. gada 1. maija apsitprināti sekojoši tarifi: 

Ūdens pakalpojumu tarifs 1,64 EUR/m3 ;
Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 2,64 EUR/m3

*Netiek iekļauts PVN 

 

Informāciju sagatavoja SIA "DOBELES ŪDENS"