Sabiedrības ziņas

SIA “Auces komunālie pakalpojumi” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegts izvērtēšanai siltumenerģijas tarifs, kas aprēķināts pamatojoties uz  2022.gada 7.jūlija Lēmumu Nr.106 “Par tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Auces komunālie pakalpojumi” atļaut pašiem noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus” saskaņā ar tarifa aprēķināšanas Metodiku, mainot kurināmās (šķeldas) cenas un iepirktās siltumenerģijas cenu atbilstoši šā brīža esošajām cenu izmaiņām.
Aprēķinātais siltumenerģijas gala tarifs ir 82,15 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa). Prognozējamais siltumenerģijas tarifa spēkā stāšanās datums 16.12.2022.