Kultūras ziņas
pasa

Lai kopīgi izdomātu, kā pilnveidot novadpētniecības jomu Dobeles, Bauskas un Jelgavas novados, vakar, 21. martā, Dobeles Pilī tikās Dobeles un Bauskas lauku partnerību pārstāves, tāpat arī Lauku partnerības "Lielupe" komanda. Pasākumā piedalījās arī Dobeles novada Kultūras pārvaldes darbinieces, kā arī Dobeles un Bauskas muzeju speciālistes. 

Tikšanās laikā iesaistītie partneri informēja par uzsākto akciju – Dziesmusvētku liecību vākšanu minētajos novados. Partneri kopīgā sarunā pārrunāja, kā stiprināt vēstures liecību vākšanas un apkopošanas metodisko darbu, kas būtiski pietrūkst pašvaldību novadpētniecības  krātuvēs. Daudzās kultūras iestādēs tiek vāktas pagastu vēstures liecības, bet problēma ir, ka šīs liecības vajag arī pareizi, metodiski glabāt, uzskaitīt un padarīt pieejamas vietējai sabiedrībai.

Tāpēc sadarbības projekta ietvaros partneri vienojās par kopīgām aktivitātēm. Paredzēts projekta ietvaros uzrunāt speciālistus, kas izstrādātu metodisko materiālu kopienu iesaistīto brīvprātīgo izglītošanā, stiprinot novadu vēstures izpēti. Tas ļautu celt kapacitāti muzeja darbiniekiem, kā arī dalīties prasmēs, kā pareizi veikt priekšmetu aprakstīšanu, kas jāņem vērā, veidojot ekspozīcijas.

“Dobeles novada Kultūras pārvalde augsti vērtē iesākto sadarbības projektu, kas Dobeles novada speciālistiem cels kapacitāti, kā arī ceram, ka novada kopienu brīvprātīgie vairāk iesaistīsies pagastu novadpētniecības stiprināšanā,” atzīst Kultūras pārvaldes vadītāja Nadežda Čerpaka.

pils

 

 

Informāciju sagatavoja Dobeles novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.

Foto: Dobeles novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.