Sabiedrības ziņas
Bilde

Auces pilsētas kultūras nams aicina tirgotājus pieteikties dalībai Rudens tirgū 22. oktobrī Aucē, Ausmas ielā, Dobeles novadā no plkst. 10.00-14.00.

Iesniegums lūdzam sūtīt līdz 20. OKTOBRIM uz e-pastu: rita.barona@dobele.lv ; tālr. 26168132.