Sabiedrības ziņas
altum seminārs

 Ar Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora Agra Vilka ievadvārdiem, viņam rosinot dobelniekus iesaistīties daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektos, un lai informētu par iespēju dzīvokļu īpašniekiem veikt aizņēmumu valsts attīstības finanšu institūcijā “Altum” savas mājas remontdarbiem un iekšpagalmu sakārtošanai, Dobeles kultūras namā 24, maijā notika informatīvs seminārs. Dobelnieki tika informēti arī par pagājušā gada nogalē atvērto programmu daudzdzīvokļu māju renovācijai ar iespējamo valsts līdzfinansējumu.

 Tikšanās laikā “Altum” Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece skaidroja, kā rast risinājumu, lai turpmāko gadu aukstie ziemas mēneši nepārsteidz ar paaugstinātiem apkures tarifiem un neprognozētiem lielajiem rēķiniem izmaksu ziņā. Speciālisti uzsver, ka viens no galvenajiem priekšnosacījumiem ir daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju iniciatīva un uzņēmīgas māju pilnvarotās personas, kas ir ieinteresētas rast risinājumus, lai uzlabotu pirms vairākiem gadu desmitiem celtos mājokļus, kuriem pašlaik ir milzīgs energo patēriņš. To var novērst, veicot mājas daļēju vai komplekso renovāciju. Iesaiste šādā renovācijas projektā  ir viens no risinājumiem, lai paaugstinātu mājas energoefektivitāti, ietaupītu finanšu līdzekļus un vienlaikus saņemtu valsts atbalstu. Programma paredz segt līdz pat 49% no kopējām energoefektivitātes projekta attiecināmām izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa. Finansējumu projekta īstenošanai var iegūt, piesakoties bankas aizdevumam, vai bankas atteikuma gadījumā “Altum” aizdevumam. Bankas aizdevumam ir jābūt vismaz plānotā atbalsta jeb kapitāla atlaides apmērā, savukārt bankas aizdevumam var saņemt Altum” garantiju.

altum seminārs

 

Informāciju sagatavoja Dobeles novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa

 

Foto: Dobeles novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa